24 maja 2024

Konkurs plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową rozstrzygnięty

17 grudnia w hrubieszowskim Muzeum im. ks. Stanisława Staszica rozstrzygnięto doroczny konkurs plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową.


Konkurs został ogłoszony w listopadzie 2014 r. przez Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Uczestników konkursu podzielono na grupy wiekowe: kl. I-III, kl. IV-VI szkoły podstawowe oraz gimnazja.

Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych, propagowanie twórczości plastycznej oraz poznawanie różnych technik plastycznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu prace należało nadesłać do dnia 05 grudnia br. włącznie na adres Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

 

W dniu 11 grudnia br. organizatorzy konkursu powołali komisję w składzie:

1. Paweł Kłosiński – przewodnicząca komisji

2. Marianna Sobczuk – członek komisji

3. Zofia Smolej – członek komisji

4. Beata Bitner – sekretarz

 

Komisja przeliczyła i podzieliła prace zgodnie z ustalonymi przedziałami wiekowymi oraz ustaliła zasady oceniania prac. Na konkurs wpłynęło 710 prac, przy udziale 672 uczniów. W konkursie wzięły następujące szkoły i ośrodki kulturalne:

Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie

Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice

Zespół Szkół w Strzyżowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach

Szkoła Podstawowa w Kopyłowie

Hrubieszowski Dom Kultury

Publiczna Szkoła Podstawowa Szpikołosy

Zespół Szkół w Werbkowicach

Zespół Szkół w Horodle

Publiczna Szkoła Podstawowa w Koble

Zespół Szkół w Sahryniu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu

Szkoła Podstawowa w Mienianach

Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu

Świetlica Wiejska w Metelinie

Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Szkoła Podstawowa w Kryłowie

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie

Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie

 

Ze szkół podstawowych w przedziale klas I-III brało udział 351 uczniów, wpłynęło 361 prac, z klas IV-VI – 217 uczniów – 229 prace, z gimnazjów 95 uczniów- 111 prac. Komisja odrzuciła 9 prac, które nie spełniały warunków konkursu.

 

Przy wystawianiu oceny komisja brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania pracy, różnorodność wykorzystywanych materiałów, staranność, pomysłowość, ogólne wrażenia estetyczne oraz trwałość formy.

Proporcjonalnie do ilości nadesłanych prac w poszczególnych przedziałach wiekowych przyznano określoną ilość nagród i wyróżnień.

W dniu 11 grudnia br. Komisja w wyniku weryfikacji prac konkursowych dokonała ostatecznej oceny nadesłanych prac.

 

W przedziale z klas I-III szkół podstawowych


I nagroda – Ewa Gis kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Teresa Kraszkiewicz


II nagroda – Karolina Zimon kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Dorota Wawrzyniuk

II nagroda – Hanna Kossowska kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Danuta Pirogowicz

II nagroda – Kamila Grzeszczuk kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Dorota Wawrzyniuk


III nagroda – Tomasz Koszerny kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Magdalena Płonkowska

III nagroda – Tomasz Kowalczuk kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Jadwiga Hukowska

III nagroda – Nikola Smyk kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Małgorzata Serafin


Prace wyróżnione

–        Martyna Tess kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Paulina Seweryn

–        Julia Łobocka kl. I, Hrubieszowski Dom Kultury, opiekun plastyczny Andrzej Marut

–        Greta Wójtowicz kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Agnieszka Handziuk

–        Lena Kuśmierczyk kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Budzyńska

–        Anna Brzózan kl. II, Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu, opiekun plastyczny Małgorzata Gula

–        Paulina Danilczuk kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Małgorzata Serafin

–        Emilia Jarosz kl. II, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska

–        Arkadiusz Stanisławczuk kl. III. Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun publiczny Aneta Kędzierawska

–        Michał Szumarek kl. II, Samorządowy Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu, opiekun plastyczny Urszula Szwajkowska

–        Damian Grądzki kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Dorota Wawrzyniuk

–        Oliwia Szewczuk kl. III, Szkoła Podstawowa w Nieledwi, opiekun plastyczny Elżbieta Lebiedowicz

–        Kasia Kamieniec kl. III, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Maryla Sułkowska

–        Marcel Pilarski kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Małgorzata Serafin

–        Zuzanna Wiśniewska kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 1, opiekun plastyczny Paulina Seweryn

–        Zuzanna Block kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Teresa Kraszkiewicz

–        Szymon Woś kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Sabina Kuryło

–        Kamil Jaroszyński kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Magdalena Płonkowska

–        Antoś Krzyżanowski kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Jadwiga Hukowska

–        Kacper Piotrowski, kl. III, Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Justyna Jakubowska

–        Iga Mielniczuk kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Jolanta Podlewska

 


W przedziale z klas IV-VI szkół podstawowych

 

I nagroda – Krzysztof Kidyba kl. V, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska

 

II nagroda – Gabriela Jarosz kl. VI, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska

II nagroda – Agnieszka Pędzik kl. VI, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny, Danuta Butryn

II nagroda – Julia Bazan kl. V, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska

 

III nagroda – Gabriela Frąk kl. V, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach, opiekun plastyczny Agata Sałęga

III nagroda –Patrycja Szwaczkiewicz kl. V, Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Agnieszka Ślażyńska

III nagroda – Wiktoria Koman kl. IV, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk

 

Prace wyróżnione

–        Marcin Bańkowski kl. VI, Zespół Szkół w Horodle, opiekun plastyczny Robert Jerzyna

–        Maciek Romański kl. V, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Maryla Sułkowska

–        Jakub Piróg kl. IV, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk

–        Karolina Adamczuk kl. V, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska

–        Jurek Matrundola kl. VI, Zespół Szkół w Strzyżowie, opiekun plastyczny Barbara Wojtiuk

–        Aleksandra Zinkiewicz kl. VI, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Maryla Sułkowska

–        Izabela Leśniowska kl. VI, Zespół Szkół w Turkowicach, opiekun plastyczny Danuta Butryn

–        Kinga Olucha kl. V, Zespół Szkół w Strzyżowie, opiekun plastyczny Barbara Wojtiuk

–        Monika Palęga kl. VI, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny Danuta Butryn

–        Martyna Hrycuniak kl. V, Zespól Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk

–        Łukasz Wiązanka kl. IV, Szkoła Podstawowa w Nieledwi, opiekun plastyczny Elżbieta Lebiedowicz

–        Natalia Kozioł kl. IV, Szkoła Podstawowa w Nieledwi, opiekun plastyczny Elżbieta Lebiedowicz

–        Kinga Bartuzi kl. VI, Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Agnieszka Ślażyńska

–        Martyna Dobrzyńska kl. VI, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Maryla Sułkowska

–        Ada Nowosad kl. V, Zespól Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk

 


W przedziale gimnazja

 

I nagroda – Adrian Kusy kl. III, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Teresa Duławska

 

II nagroda –Karolina Traczuk kl. II, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny Danuta Butryn

II nagroda – Łukasz Kondrat kl. III, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Teresa Duławska

 

III nagroda – Anita Prus kl. II, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny Danuta Butryn

III nagroda – Magdalena Magierka kl. I, Zespół Szkół w Horodle, opiekun plastyczny Robert Jerzyna

 

Prace wyróżnione

–        Agata Kusy kl. I, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Sylwia Studzińska

–        Aleksandra Richter kl. I, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Jańczuk

–        Katarzyna Tor kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Aneta Franke

–        Cezary Traczuk kl. III, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Zdzisława Tracz – Mordofel

–        Martyna Różańska kl. I, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Jańczuk

–        Julia Bogucka kl. I, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Jańczuk

–        Klaudia Semenowi cz kl. II,  Zespół Szkół w Horodle, opiekun plastyczny Robert Jerzyna

–        Agata Gnieciak kl. I, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Jańczuk

–        Angelika Jastrzębska kl. II, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Zdzisława Tracz – Mordofel

–        Joanna Skowyra kl. I, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Zdzisława Tracz – Mordofel

–        Karolina Maciejewska kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Aneta Franke

–        Agata Ciołko kl. II, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Zdzisława Tracz – Mordofel

–        Paulina Malon kl. I, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Jańczuk

–        Katarzyna Komendacka kl. I, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Jańczuk

–        Kamil Maciuk kl. III, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny Danuta Butryn

Organizatorzy konkursu ufundowali wszystkim uczestnikom i ich opiekunom okolicznościowe dyplomy.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 17 grudnia 2014 r. w sali Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

 

Kartkę która będzie reprezentowała Muzeum w okresie Świąt Bożego Narodzenia została wykonana przez Angelikę Jastrzębską z klasy II Zespołu Szkół w Werbkowicach, opiekunem plastycznym była Zdzisława Tracz Mordofel.

 

Nagrody, wyróżnienia i upominki ufundowało Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.