19 kwietnia 2024

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

4 marca 2011 roku, nastąpiło w Mirczu rozstrzygnięcie gminnego etapu XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem POWÓDŹ, POŻAR, DNIEM CZY NOCĄ – STRAŻ PRZYCHODZI CI Z POMOCĄ.

Konkurs współorganizowany wraz z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej cieszył się rekordowym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Jury konkursowe, w którego składzie znaleźli się nauczyciele plastyki ze szkół z terenu naszej gminy oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Mircze, miało trudne zadanie wyłonienia zwycięskich prac spośród 88 zgłoszonych do konkursu.

Rywalizacja miała miejsce w dwu kategoriach wiekowych tj. w pierwszej grupie wiekowej dzieci w wieku od 6 do 8 lat – 24 zgłoszone prace oraz w drugiej grupie wiekowej od 9 do 12 lat – 64 zgłoszone prace.

Po burzliwych obradach, jury postanowiło przyznać następujące lokaty w poszczególnych kategoriach wiekowych:

I grupa wiekowa 6 – 8 lat

1. Zuzanna Halista – Szkoła Podstawowa w Szychowicach
2. Kacper Daniluk – Zespół Szkół w Kryłowie
2. Wiktoria Sokołowska – Szkoła Podstawowa w Wiszniowie
3. Oliwia Szabelska.– Szkoła Podstawowa w Wiszniowie
3..Kinga Kornas – Szkoła Podstawowa w Mirczu

W powyższej kategorii wiekowej jury po długiej naradzie zdecydowało się przyznać dwa drugie i dwa trzecie miejsca, w związku z czym, nie przyznano miejsca czwartego oraz piątego.

II grupa wiekowa 9 – 12 lat

1. Konrad Roman – Szkoła Podstawowa w Mirczu
2. .Karina Karbowniczyn – Szkoła Podstawowa w Szychowicach
3. Paulina Puchala – Szkoła Podstawowa w Szychowicach
4. Bartosz Zinczuk – Szkoła Podstawowa w Mirczu
5. Agnieszka Matysiak – Szkoła Podstawowa w Małkowie

Wszystkim uczestnikom konkursu, a także ich opiekunom, należą się wyrazy uznania za zaangażowanie i pomysłowość artystyczną.

Wyróżnione prace, po pięć prac z każdej grupy wiekowej, będą reprezentowały Gminę Mircze w eliminacjach powiatowych.

Skład jury eliminacji gminnych:

1. Agata Sałęga – Przewodniczący
2. Krzysztof Filipowicz – Sekretarz
3. Jolanta Kowalczuk – członek
4. Bożena Dyrda – członek
5. Barbara Karczmarczuk – członek