Konkurs profilaktyczny w SP nr 1

26 MAJA 2008 r.w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie, uczestniczącej w kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, odbyła się pogadanka profilaktyczna pt.” ALKOHOL – PODAJEMY FAKTY, OBALAMY MITY”.

Reklamy

W pogadance przeprowadzonej przez panie: Martę Kuczyńską i Monikę Jabłońską, uczestniczyli uczniowie trzech klas szóstych.

Uczestnicy pogadanki zostali zapoznani z najważniejszymi wiadomościami o alkoholu, począwszy od jego historii, poprzez fazy uzależnienia, skutki oddziaływania alkoholu na organizm człowieka, a także skutki społeczne alkoholizmu.

Punktem kulminacyjnym było podanie najważniejszych faktów i obalenie mitów na temat alkoholu np.: alkohol jest lekarstwem, piwo i wino – to mniej szkodliwy alkohol itp. Pogadanka „Alkohol. Podajemy fakty. Obalamy mity” była uwieńczeniem zajęć profilaktycznych w klasach VI – tych.

Na zajęciach wychowawczych, prowadzonych przez pedagoga szkolnego w poszczególnych klasach, uczniowie rozmawiali o asertywności, uczyli się sposobów odmawiania w sytuacji, gdy ktoś namawia do spożycia alkoholu, zapalenia papierosa itp.

Szóstoklasiści obejrzeli film „Dziękuję – nie piję”, który w ciekawy i realny sposób zilustrował omawiany temat.

Na zakończenie pogadanki w dniu 26.05.2008 r., uczniowie wzięli udział w konkursie testowym, sprawdzającym stan ich wiedzy zdobytej podczas zajęć profilaktycznych
i pogadanki.

Wyłoniono trzech laureatów i wyróżniono osiem osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Osoby te otrzymają nagrody, ufundowane przez Urząd Miasta Hrubieszów.

Zorganizowanie pogadanki miało na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą uzależnienie od alkoholu, zwłaszcza, jeśli chodzi o uzależnienie wśród osób młodych.

Szóstoklasiści, którzy niebawem staną się absolwentami Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie, „na dalszą drogę” otrzymali „ściągawkę”, jak postępować, by pomimo presji grupy „zachować trzeźwy umysł” i nie sięgać po używki.

Pomogą im w tym przytoczone podczas pogadanki słowa Marka Kotańskiego, które wypowiedział kiedyś na temat uzależnień – „NAJLEPSZE WYJŚCIE – NIE WCHODZIĆ”.

Tekst – M. Kuczyńska

zobacz zdjęcia >>