Kościuszko: 2 Pułk Rozpoznawczy objął patronatem klasę mundurową – ZDJĘCIA

6 października, zostało podpisane porozumienie o objęciu przez 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy patronatem klasy mundurowej Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie.

Reklamy

6 października, w Zespole Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy dowódcą 2 Pułku Rozpoznawczego płk. Jakubem Garbowskim-Narkiewicz, a dyrektorem Zespoły Szkół nr 3 Dariuszem Szadowskim.

Porozumienie zostało zawarte na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 roku i ma na celu przygotowanie uczniów klasy OPW (Oddział Przygotowania Wojskowego) do podjęcia służby wojskowej poprzez realizację szkolenia praktycznego, prowadzącego do przyswojenia wiedzy i opanowania umiejętności wojskowych.

Program szkolenia realizowany będzie w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Zakres zajęć, prowadzonych przez instruktorów wojskowych z 2 Pułku Rozpoznawczego, przewiduje m.in. opanowanie podstaw wychowania wojskowego, a także szkolenie bojowe oraz logistyczne.

Szczególnie interesująco zapowiadają się ćwiczenia z zakresu szkolenia bojowego, które będą obejmowały na przykład opanowanie taktyki bojowej (czyli przygotowanie żołnierza do działania na polu walki oraz opanowanie techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych), umiejętność odczytywania map wojskowych, szkolenie medyczne, jak również zajęcia praktyczne na strzelnicy.

Wszystkie zajęcia z zakresu wojskowości będą odbywały się na terenie jednostki wojskowej lub w wyznaczonych przez dowódcę pułku rejonach szkolenia, przy czym wszelkie niezbędne do ich przeprowadzenia środki materiałowe, w tym transport do rejonów szkolenia, będą zabezpieczone przez jednostkę patronacką.

W zakres podpisanego porozumienia wchodzi również organizacja przez 2 Pułk Rozpoznawczy dla uczniów klasy mundurowej obozu szkoleniowego oraz umożliwienie im uczestnictwa w uroczystościach o charakterze wojskowym i patriotyczno-religijnym organizowanych na terenie hrubieszowskiego garnizonu.

­

(info i fot. ZS nr 3)


Zobacz też:

Hrubieszów: PCK i seniorzy „Na ratunek uchodźcom”

Hrubieszów: PCK i seniorzy „Na ratunek uchodźcom”