20 czerwca 2024

Zmiany w zasiłkach od 2022 roku

Spóźniłeś się z opłaceniem składek? Od nowego roku to nie będzie już przeszkoda w uzyskaniu zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmian w zasiłkach od stycznia będzie więcej. Dotyczą m.in. wysokości świadczeń i okresu ich pobierania w szczególnych okolicznościach.

Reklamy

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku. Jedna ze zmian dotyczy przedsiębiorców zgłoszonych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Do tej pory wystarczyło, że spóźnili się o jeden dzień z opłaceniem składki i przepisy automatycznie „wyrzucały” ich z ubezpieczenia. Musieli składać wnioski do ZUS o przywrócenie terminu płatności składek, żeby zachować prawo do zasiłków. Corocznie ubezpieczyciel dostawał ponad 150 tys. takich wniosków. Od nowego roku spóźnienie ze składką nie pozbawi przedsiębiorcy świadczenia. Jeśli jego zadłużenie w ZUS nie przekracza 1 proc. minimalnego wynagrodzenia, to zasiłek otrzyma od razu. Jeśli ma wyższe zadłużenie, zasiłek chorobowy dostanie po spłacie długu (spłata musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy).

Zasiłek w szpitalu i po zakończeniu pracy

Kolejna zmiana jest ważna dla osób, które podczas choroby przebywają w szpitalu. Dotychczas miesięczny zasiłek chorobowy osoby hospitalizowanej wynosił 70 proc. średniego wynagrodzenia. Od stycznia będzie wynosił 80 proc., tak jak w przypadku choroby poza szpitalem.

Reklamy

Według nowych przepisów po ustaniu zatrudnienia będzie można pobierać zasiłek chorobowy do 91 dni. To ograniczenie nie będzie dotyczyło osób chorych na gruźlicę lub niezdolnych do pracy w okresie ciąży. ZUS przypomina, że po wyczerpaniu zasiłku ubezpieczeni tak jak dotychczas będą mogli korzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego. Przysługuje ono maksymalnie przez 12 miesięcy.

Macierzyński po śmierci pracodawcy

Prawo do zasiłku macierzyńskiego uzyskają od stycznia kobiety, których ubezpieczenie zakończyło się w trakcie ciąży z powodu śmierci pracodawcy. Dotychczas nie miały takiej ochrony.

Reklamy

Zmian w ustawie zasiłkowej od 2022 roku będzie więcej. Dotyczą np. zasad sumowania zwolnień lekarskich i obliczania zasiłku, gdy pomiędzy okresami niezdolności do pracy są przerwy. Szczegółowe zestawienie zmian ZUS opublikował na swojej stronie internetowej: www.zus.pl.

 

(info: ZUS Lubelskie / Małgorzata Korba)


Zobacz też:

Policjanci ostrzegają przed spoofingiem!

Policjanci ostrzegają przed spoofingiem!