26 maja 2024

Kościuszko: Dzień kultury rosyjskiej

Już po raz 8 w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie (Kościuszko) zorganizowano „Dzień kultury rosyjskiej”. Uczniowie klas I i II obejrzeli prezentację multimedialną „Historia samowara” a następnie rozwiązali test dotyczący tradycji parzenia herbaty w Rosji.

Prezentację przygotowała uczennica klasy Ia Magdalena Lubaś. Zajęcia były bardzo ciekawe i spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczniów. Pozwoliły rozszerzyć wiedzę na temat kultury picia herbaty. Na przerwach natomiast wszyscy mogli delektować się herbat ą z samowara i spróbować blinów z różnorodnym nadzieniem, a także obejrzeć wystawę prac uczniowskich na dolnym korytarzu. 

„Dzień kultury rosyjskiej” od ośmiu lat stanowi stały punkt kalendarium kulturalnych imprez naszej szkoły i zachęca uczniów do głębszego poznawania kultury języka, którego uczą się w szkole. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowały nauczycielki języka rosyjskiego Małgorzata Brzóz, Anna Kosy, Sylwia Wachna i Halina Lubawska.


Tekst H.L.