23 maja 2024

Kościuszko: Szkolny Dzień Profilaktyki

Młodzież pragnie dzisiaj pięknie żyć. Zatem Dyrekcja, nauczyciele i wychowawcy Zespołu Szkół nr 3, im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie tworzą dla młodych ludzi odpowiednie warunki do nauki i zdobywania wiedzy, wskazują możliwości i sposoby dokonywania wartościowych wyborów życiowych, pokazują alternatywne i wartościowe dla zdrowia sposoby spędzania czasu wolnego, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, niwelowania zbyt wysokiego poziomu stresu, podejmowania decyzji w sytuacji presji. Jednocześnie praca z młodzieżą o charakterze profilaktycznym jest zharmonizowaną współpracą przynoszącą widoczne efekty.

 

W czwartek 20 listopada 2014 roku w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki. Pomysłodawcą i inicjatorem programu jest: Dyrekcja szkoły oraz pedagog szkolny – Ewa Łopocka – Dyjak, pielęgniarka szkolna – Teresa Landman i nauczyciel biologii – Monika Pisiewicz. 

Zakładane cele programu zostały zrealizowane dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów oraz gości zaproszonych w roli prelegentów, trenerów, wykładowców. Tematyka i treść prelekcji została zaplanowana zgodnie z celami szkolnej profilaktyki. Młodzież klas I i II zapoznała się z zagrożeniami i niebezpieczeństwami związanymi z eksperymentowaniem z dopalaczami. Uczennice klas II wysłuchały prelekcji na temat profilaktyki raka piersi i szyjki macicy. W tym samym czasie chłopcy klas II poznali specyfikę pracy funkcjonariusza straży granicznej z uwzględnieniem zadań związanych z przeciwdziałaniem przestępczości. Młodzież klas III wzięła udział w spotkaniach z funkcjonariuszami straży granicznej oraz prokuratorem w celu analizy zagadnień związanych z planowaniem własnej przyszłości zawodowej i realizacji zadań społecznych dotyczących ochrony życia i zdrowia. Uczniowie klas I uczestniczyli w warsztatach z psychologiem dotyczących analizy zachowań ryzykownych młodego człowieka, a jednocześnie umiejętności dokonywania wartościowych wyborów. Klasa I A spotkała się z policjantką, która zapoznała młodzież z prawnymi konsekwencjami zachowań ryzykownych. Uczniowie klas II uczestniczyli w spotkaniu z kosmetyczką i poznawali zasady pielęgnacji cery w okresie dojrzewania.

O godzinie 12.30 młodzież zaproszona została na aulę szkolną na 1-godzinne zajęcia Zumby z licencjowanymi instruktorkami Zumby i aerobiku Klubu Aerobik Zumba Hit Hrubieszów – panią Małgorzatą Tyrka i panią Jolantą Głowacz. Zumba – to zabawa tańcem, to jednocześnie alternatywny sposób spędzenia czasu wolnego, świetny sposób na odreagowanie problemów, z jakimi młodzi ludzie borykają się na co dzień, także środek na odstresowanie i nudę, konstruktywny sposób spędzenia czasu ze znajomymi i przyjaciółmi. 

Szkolny Dzień Profilaktyki rozpoczął się o godzinie 8.00, a zakończył o godzinie 14.00. Koordynatorzy: dyrekcja szkoły, pedagog szkolny, pielęgniarka szkolna oraz nauczyciele zadbali o organizację i przebieg spotkań. Pan Mariusz Malon, pan Robert Szwanc oraz uczniowie klasy I A oraz II C – przygotowali fotorelację. 
Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie jeszcze raz składają serdecznie podziękowania przedstawicielom instytucji działających na rzecz młodych ludzi, którzy przyjęli zaproszenie i spotkali się z młodzieżą w Szkolnym Dniu Profilaktyki. 

Dziękujemy: 

– przedstawicielom Stowarzyszenia „Amazonki” w Hrubieszowie – pani Wiesławie Giergiel, pani Stanisławie Aranowskiej, a także mgr Ewie Kuźmińskiej – położnej w SP ZOZ Hrubieszów.

– Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie – kpt. SG Mariuszowi Kulczyńskiemu za oddelegowanie na spotkanie z młodzieżą funkcjonariuszy – chor. szt. SG Jarosława Kulczyńskiego i chor. SG Edyty Jaworskiej. 

– mgr Teresie Futyma – naczelnej pielęgniarek SP ZOZ Hrubieszów. 

– mgr Andrzejowi Kraczkowskiemu – prokuratorowi Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie. 

– mgr Justynie Szeląg – psychologowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Hrubieszowie.

– asp. Edycie Krystkowiak – funkcjonariuszowi Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie. 

– pani Paulinie Pastuszak – kosmetyczce w salonie kosmetycznym – Katarzyna Tabaka. 

– pani Małgorzacie Tyrka oraz Pani Jolancie Głowacz – instruktorkom Zumby i aerobiku w Klubie Aerobik Zumba Hit. 

Szczególne podziękowania kierowane są także do uczniów „Kościuszki”, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu ubogacili Szkolny Dzień Profilaktyki poprzez przygotowanie – pod czujnym okiem i opieką pani Moniki Pisiewicz – Kącik Zdrowego Żywienia jako promowanie Zdrowego Stylu Życia. Dyrekcja, nauczyciele, zaproszeni goście oraz cała społeczność uczniowska częstowała się przepysznymi dziełami kulinarnymi naszych „szkolnych master szefów”. Oprawa kulinarna prezentowała się przepięknie, z dopracowanymi najmniejszymi szczegółami i wzorowym porządkiem. Wyrobów kulinarnych można było spróbować na przerwach lekcyjnych.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz krótkiego amatorskiego filmu.

 

 

Info i fot. ZS nr 3