16 lipca 2024

Ks. Marek Giergiel objął parafię. Powitanie nowego proboszcza w kościele św. Ducha

Dziś w kościele pw. Św. Ducha w Hrubieszowie odprawiona została Msza Święta, w czasie której ks. Marek Giergiel uroczyście objął urząd proboszcza Parafii Ducha Świętego.

Reklamy

Mszę św., w której uczestniczyli m.in. zaproszeni duchwni z innych hrubieszowskich parafii i dziekan Dekanatu Hrubieszów Południe i proboszcz parafii pw. św. Mikołaja ks. dr Wiesław Oleszek, odprawił nowy gospodarz parafii św. Ducha ks. Marek Giergiel.

Nowego proboszcza kwiatami przywitały dzieci z jego parafii, harcerze i przedstawiciele rady parafialnej, kościelnego chóru i Stowarzyszenia „Jestem”.

Reklamy

 

Nowy proboszcz parafii pw. św. Ducha w Hrubieszowie

Ks. Marek Giergiel

W czerwcu Ks. Biskup Marian Rojek mianował dotychczasowego proboszcza Parafii w Tarnawatce ks. Marka Giergiela nowym proboszczem Parafii Św. Ducha w Hrubieszowie. Ks. Marek zastąpił na tym miejscu Ks. Wiktora Kozińskiego, który odchodzi na emeryturę.

Ks. Marek Giergiel urodził się 24 X 1963 r. w Kraśniku. Pochodzi z parafii Stróża koło Kraśnika w Archidiecezji Lubelskiej. Po ukończeniu w 1982 roku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Kraśniku, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Ukończył je w 1987 roku przyjmując 12 XII święcenie kapłańskie z rąk Bp. Bolesława Pylaka.

W latach 1987-1992 pracował w parafii św. Krzyża w Zamościu, gdzie zaangażował się w Ruch Światło-Życie i był moderatorem parafialnej wspólnoty.

W latach 1992-1993 pracował w Katedrze Zamojskiej, następnie 1993-1997 w kościele rektoralnym św. Katarzyny w Zamościu, gdzie pełnił funkcje prefekta I Liceum Ogólnokształcącego oraz duszpasterza akademickiego i kapelana ZHP.

W latach 1997-1999 był Dyrektorem Domu Rekolekcyjnego w Łabuniach, skąd został skierowany do pracy w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej z siedzibą w Lublinie, gdzie pełnił posługę jako ojciec duchowny. W tym czasie ukończył studia doktoranckie na KUL. 20 sierpnia 2003 roku został skierowany do pracy w parafii Tarnawatka.

Również  z parafii św. Ducha odchodzi ks. Artur Sokół, a na jego miejsce przychodzi ks. Piotr Harko, dotychczasowy wikariusz parafii w Księżpolu. Ks. Piotr  pracował niegdyś w parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie.

 

Opracowanie: mac, Ł.M.