Ks. prałat Tadeusz Pajurek otrzymał Statuetkę

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Hrubieszowa z okazji 610 – lecia nadania praw miejskich, ks. prałat Tadeusz Pajurek, na wniosek Burmistrza Miasta i akceptacji Kapituły otrzymał honorową nagrodę miasta Hrubieszowa Statuetkę Króla Władysława Jagiełły.

Reklamy

M.in. w uzasadnieniu przeczytamy …

Ks. prałat Tadeusz Pajurek urodził się 20.03.1955 r. w Chrząkówku k. Puław. Święcenia kapłańskie otrzymał 15.06.1980 r. W latach 1981 – 1984 był kapelanem więziennym w zakładzie karnym w Hrubieszowie. Po studiach doktoranckich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1985 r. został skierowany do pracy charytatywnej w diecezji, której oddał się całym sercem i czasem. Za poświęcenie dla ludzi chorych i Służby Zdrowia oraz działalność charytatywną na wniosek abp. Józefa Życińskiego został wyniesiony do godności Kapelana Jego Świątobliwości.

Po 13.12.1980 r. kiedy wprowadzono stan wojenny w Polsce większość skazanych za działalność opozycyjną trafiała do Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Byli to więźniowie polityczni stanu wojennego z całej Polski. Ksiądz Tadeusz otaczał opieką osoby internowane za działalność opozycyjną, wspierał ich Słowem Bożym i pocieszeniem duchowym, umożliwiał również przekazywanie paczek oraz udzielał dachu nad głową rodzinom, które miały pozwolenie na widzenie z uwięzionymi. Korzystając z kontaktów z parafiami w całej Polsce organizował zbiórki darów, które były przeznaczone na paczki dla internowanych jak i ich rodzin. Wielokrotnie przemycał do więzienie podziemną prasę i listy od rodzin, które ukrywał w szatach liturgicznych. Należy wspomnieć o fakcie zawiezienia przez ks. Tadeusza Pajurka Ojcu Świętemu listu napisanego przez internowanych na prześcieradle więziennym. Aby tego dokonać ukrył przesyłkę w sutannie. Za ten uczynek został dyscyplinarnie usunięty z funkcji kapelana. Ks. Tadeusz był twórcą Oazy w tutejszej parafii, w której skupiała się młodzież. Dzięki pomocy i duchowemu wsparciu pomógł przetrwać ten trudny czas próby wielu osobom. Jego postawa była i jest przykładem oraz drogowskazem dla tych, którzy walczyli o wolność słowa, demokrację i bronili godności człowieka. Wręczenie nagrody jest pięknym aktem wdzięczności mieszkańców Hrubieszowa dla zasług ks. Tadeusza Pajurka.

Wręczenie nagrody odbyło się podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, dnia 2.09.2010 r. w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury. Nagrodę wręczył Burmistrz Miasta Hrubieszowa p. Zbigniew Dolecki, w asyście przew. Rady Miasta p. Grażyny Temporowicz, przew. Kapituły p. Jerzego Krzyżewskiego, wiceprzewodniczących Rady Miasta p. Zofii Michny i Józefa Bojarczuka oraz pozostałych radnych, wojewody lubelskiego p. Genowefy Tokarskiej, przedstawiciela marszałka województwa lubelskiego p. Elżbiety Prus, prof. dr hab. Ryszarda Szczygło, prof. zw. dr hab. Mieczysława Sawczuka, Starosty Powiatu Hrubieszowskiego p. Józefa Kuropatwy, przew. Rady Miejskiej I kadencji p. Wiktora Lemańskiego, wicemera Włodzimierza Wołyńskiego na Ukrainie, innych księży, wójtów, pozostałych zaproszonych gości i licznych przybyłych na uroczystą sesję mieszkańców Hrubieszowa. Długie i gromkie oklaski na stojąco, wyraziły uznanie i akceptację za dotychczasową działalność ks. Tadeusza Pajurka oraz trafne przyznanie nagrody.

O drugim laureacie wspomnianej nagrody, będzie w następnym przekazie.

***

Opracował – mak