20 czerwca 2024

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Centrum Kształcenia „Edukator” w Hrubieszowie zaprasza na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego ukończenie jest warunkiem przyjmowania stażystów i praktykantów.

Reklamy


Ukończenie kursu jest warunkiem przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych, zakładach produkcyjnych, placówkach służby zdrowia, jednostkach administracji publicznej, samorządu terytorialnego ,prowadzenie zajęć sportowych oraz wykładaniu zajęć w zawodzie i innych.

Celem  kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie instruktora praktycznej nauki zawodu oraz nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologi, metodyki i praktyki metodycznej. 

Reklamy

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności przed komisją powołaną przez organizatora kursu.

 

Zapisy:

Reklamy

Centrum Kształcenia „Edukator” w Hrubieszowie:
Zespół Szkół Miejskich Nr 1
ul. Listopadowa 12 
22-500 Hrubieszów
Tel. komórkowy: 882 936 038

Można zapisać się email: werbkarate@op.pl podać imię i nazwisko , tel,adres zamieszkania

 

Tel. sekretariat: 882791080 lub 783 790 574


ZAPRASZAMY!