LECHICI – Kalendarium część I

Hrubieszów „Lechici” to brzmi dumnie i ten zespół wokalno – instrumentalny działający przy parafii M.B.N.P. w Hrubieszowie od 26 lat podbija ludzkie serca i sceny, podczas wielu występów w przeróżnych miejscowościach, miejscach i okazji, zdobywając ciągle nowych wykonawców, słuchaczy oraz nagrody. Jednym ze słuchaczy był Wielki Polak – Jan Paweł II.

Reklamy

br />Początkowo główny zespół miał inne nazwy, dość trudne, w końcu stanęło na „Lechici”. Ostatecznie polska legenda głosi, że Lech, Czech i Rus …, ale zespół stworzył i od początku nieprzerwanie kieruje organista z w/w parafii p. Leszek Opała. Czyli rozkładając wyraz „Lechici”, to nam wyjdzie Lech – i – ci, czyli Lech (Leszek) i Ci (czyli, jego zespół). Taką usłyszałem genezę nazwy, od 1984 r. członkini zespołu p. Marty Słupnej, na co dzień pełniącą funkcję z – cy dyr. SP nr 3 w Hrubieszowie, która skrupulatnie prowadzi opasłe kroniki zespołu, na podstawie, których opracowałem poniższe kalendarium zespołu.

Poeta Goethe napisał:
„Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź
Tam ludzie dobre serca mają.
Wierzaj mi – źli ludzie
Nigdy nie śpiewają”

I jest to myśl wiodąca ks. Prałata Andrzeja Puzona, którą i która, mobilizuje zespół do dalszego rozwoju.

***
Kalendarium – część I

1982 – Na sugestię ówczesnego proboszcza parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie ks. Stanisława Chomicz, organista p. Leszek Opała absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zamościu założył chór parafialny. Pierwsze próby odbywały się na cementowym podłożu, a pierwszymi występami były obsługi uroczystości kościelnych.

1983 – 19 marca, chór parafialny po raz pierwszy wziął udział w obsłudze mszy świętej w Dzień Świętego Józefa

1983 – Podczas Mszy Świętej rezurekcyjnej chór wykonał utwór m.in. Alleluja” – W. A. Mozarta. Utwór ten stał się inspiracją do założenia
scholi młodzieżowej, również działającej pod kierunkiem p. Leszka Opały

1983 – 27 czerwca decyzją ks. biskupa prof. dr. B. Pylaka został mianowany nowy proboszcz ks. mgr Andrzej Puzon.

1983 – 10 VII podczas wprowadzenia nowego proboszcza, chór parafialny uczestniczył czynnie we Mszy Świętej

1983 – od roku szkolnego 1983/84 w czasie Mszy Świętej w niedziele oprawę muzyczną prowadziły już zespoły: dziecięcy, młodzieżowy i chór parafialny

1983 – 14 X po raz pierwszy w tym kościele odprawiona została Msza Św. w intencji nauczycieli. Z tej okazji zespół młodzieżowy w składzie: Leszek Opała – kierownik muzyczny, Dorota Szymańska, Jolanta Gęsior, Maciej Wysocki i Antoni Migas pierwszy raz wzbogacił Liturgię Mszy Św. ze stopni ołtarza

1984 – Zespół uświetniał wszystkie uroczystości parafialne

1984 – 28 XII w Dzień Świętej Rodziny chór zaśpiewał w czasie Mszy Św. prymicyjnej ks. mgr Józefa Perehubki w Moniatyczach. Był to pierwszy wyjazd zespołu, który odbył się samochodem marki „Żuk”

1985 – 27 I odbył się w kościele „Wieczór kolęd” , w którym wystąpiły chór parafii oraz zespoły”dziecięcy i młodzieżowy.

1985 – 9 VI udział chóru i zespołów we Mszy Św. z okazji zjazdu Kapłanów wyświęconych w 1973 r. Przywitała ich Marta Rozkal wówczas jeszcze z zespołu dziecięcego

1985 – 15 VIII zespół młodzieżowy wraz z proboszczem obsługiwał Mszę Św. odpustową w Oszczowie – Choroszczycach w składzie: L. Opała – kierownik muzyczny, Dorota Szymańska, Jolanta Gęsior, Maciej Wysocki, Jolanta Czujkowska, Barbara Słupna, Marta Słupna, Leszek Serafin i Antoni Migas

1985 – 25 XII chóry i „Juventus” uczestniczyły czynnie w Uroczystej Pasterce

1986 – Odważnym przedsięwzięciem zespołu było przygotowanie Pasji wg św. Mateusza, którą wykonano w niedzielę Palmową 23 III. W roli Chrystusa wystąpił ks. A. Puzon (opiekun duchowy zespołu), narrator – Leszek Opała, osoby inne: R. Kawalec (tenor), Dorota Szymańska, Barbara Słupna, Krystyna Szewczyk (sopran), Jolanta Gęsior, Jolanta Czujkowska Marta Słupna(alt), Lech Serafin, , Wojciech Sołtysiak, Janusz Zielonka( tenor), Edmund Brzycki i Antoni Migas(bas)

1986 – 9 VIII odbył się pierwszy ślub w zespole. Za mąż wyszła Krystyna Szewczyk, m.in. zespół zaśpiewał: „Kochany bracie”, „Panie … w opr. K. Gertner, Ave Maryja (Gdy klęczę przed Tobą), Gdy się łączą, Totus tuus

1986 – 28 IX w Werbkowicach zespół wystąpił pod nazwą „Juventus” podczas Mszy Św. odpustowej

1986 – Występ zespołu przy kościele podczas „Dożynek”

1987 – 20 IV Następny ślub w zespole. Związek małżeński zawarli Dorota Szymańska i Maciej Wysocki

1987 – 25 IV Kolejne „Veni Creator” (ślub) tym razem dla kierownika zespołu p. Leszka Opały. Podczas Mszy Św. za klawiaturą zasiadł p. Janusz Bogatko

1987 – Występ zespołu przy kościele podczas „Dożynek”

1988 – Wielkanoc, podczas Mszy św. rezurekcyjnej zespół m.in. zaśpiewał: Alleluja, Zmartwychwstał Pan, Oto jest dzień, Już nie lękamy się.

1988 – W dn. 6/8 V Zespół Dziecięcy „Lechitki” na I Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej w Łodzi, otrzymał główną nagrodę. Część nagrody, kilim przedstawiający Matkę Boską Częstochowską zespół ofiarował Matce Bożej Katedralnej w dniu koronacji w Lublinie

1988 – W dn. 14/15 V w Płocku zespół uczestniczył w Festiwalu Pieśni Maryjnej Maria Song. W czasie konkursu wykonał pieśni: Jan Bosko – słowa Kazimiera Wiśniewska( hrubieszowska poetka), Przychodzę do Ciebie Maryjo – sł. Ewa Kolasa, w obu pieśniach muzykę skomponował L. Opała, i O nienarodzonych. Za pierwszą pieśń zespół występujący wówczas pod nazwą „In Te Domine Speravi” otrzymał wyróżnienie. Wystąpili: J. Czujkowska, B. Słupna, Beata Polak, J. Gęsior, M. Słupna, R. Kawalec, E. Brzycki
1988 – 27 V zespół opracował piosenkę pt. „Pociągi”, która przez dłuższy czas stała się przebojem podczas występów

1988 – 16 VII w parafii Św. Trójcy w Dubience na zaproszenie ks. Edwarda Mierzwy zespół wziął udział we Mszy Św. odprawianej z okazji Jubileuszu 15 – lecia pracy kapłańskiej, m.in. wystąpili: Aneta Dudzic, B. Polak, J. Czujkowska, Michał Studziński, R. Kawalec, E. Brzycki, Marta Rozkal, J. Gęsior, Marta Słupna, Barbara Słupna

1988 – 28 VIII odbyła się Msza Św. Polowa na placu kościelnym z okazji Ogólnopolskiego Zlotu 27 Dywizji Armii Krajowej celebrowana przez ks. bp B. Pylaka, m.in. gośćmi byli: przewodniczący PRON-u Jan Dobraczyński, wojewoda zamojski, prof. Wiktor Zin, sekretarz Związku Wołyniaków p. Andrzej Żupański. Montaż słowno – muzyczny wykonała młodzież Liceum Ekonomicznego po kier. p. Danuty Dołby oraz zespołu „In Te Domine Sperawi”, który po raz pierwszy wykonał utwory: „Pokolenia” i „Szaweł”

1988 – 11 IX odbyły się Dożynki Parafialne, podczas której zespół przykościelny wystąpił razem z Włościańską Orkiestrą im. K. Namysłowskiego z Zamościa. Zespołowi po raz pierwszy na gitarze akompaniował Adam Korycki („Jasik”)

1988 – Tego samego dnia po południu zespół obsłużył mszę z okazji objęcia nowej parafii przez ks. Grzegorza Jańca

1988 – 18 IX zespół uczestniczył we Mszy Św. – pogrzebowej, żegnając ojca koleżanki z zespołu Jolanty Gęsior, p. Janusza i jak to w życiu bywa zespół wystąpił jeszcze w tym dniu na ślubie, ale w Kościele Św. Mikołaja

1988 – Zespół śpiewał podczas Mszy Św. odprawianej w intencji Nauczycieli. Celebrował ją ks. Biskup Piotr Hemperek, akustykował Ziemowit Jankiewicz.

1988 – 22 X podczas ślubnej Mszy Św. w Strzyżowie, kościelny tak energicznie wzywał wiernych na Mszę Św., że zbyt mocno pociągnął za sznur, ten urwał się, a w ręku kościelnego „… ostał mu się jeno sznur”

1988 – 7 XI Adam Korycki i R. Kawalec w Lublinie zakupili za 330 tys. zł. Mixer Vermonę

1989 – 29 IV w Lublinie w kościele pod wezwaniem Królowej Polski odbył się Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej, zespół wystąpił w składzie: J. Czujkowska, B. Słupna, B. Polak, M. Słupna, J. Gęsior, K. Wojtowicz, R. Kawalec, E. Brzycki, A. Korycki – gitara, Tomasz Rybak – organy „Roland”, L. Opała – organy „Yamaha”, utwory: Przychodzę do Ciebie, Jan Bosko, O nienarodzonych

1989 – 14 V na stadionie w Hrubieszowie odbyła się Msza Św. z racji Święta Ludowego z udziałem zespołów, mszę celebrował ks. Dziekan Kan. Edward Kłopotek, zaśpiewano m.in. Pociągi, Szaweł, Rycerz

1989 – w dn. 27/28 V w Warszawie odbył się XII Salezjański Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej „Maria Song” .Zespół wyśpiewał tam II nagrodę w kategorii zespołów wokalno – instrumentalnych, a za pieśń „O nienarodzonych” w opracowaniu muzycznym L. Opały otrzymał wyróżnienie Krajowego Duszpasterza Rodzin. Występowali: B. Polak, J. Czajkowska, B. Słupna, R. Kawalec, E. Brzycki, K. Wojtowicz, J. Gęsior, M. Słupna

1989 – Zespół „In Te Domine Speravi” zajął 1 miejsce w I Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej w Lubaczowie, pokonując m.in. zespół „Solidarni” z Gdańska. Również 1 miejsce przypadło dziecięcemu zespołowi „Lechitki” w swojej grupie

1989 – 3 IX po raz drugi wspólnie z Włościańską Orkiestrą z Zamościa zespół obsłużył Mszę św. dożynkową

1989 – 17 IX na cmentarzu wojennym odbyła się uroczystość w 50 rocznicę napaści Rosji na Polskę. Zespół wziął udział w montażu słowno –muzycznym

1989 – 13 X z okazji Zlotu Maturzystów Diecezji Lubelskiej, zespół śpiewał u stóp Pani Jasnogórskiej w Częstochowie

1989 – 19 X na zaproszenie Stowarzyszenia Katolickiego „Unia Młodych” przy Akademii Rolniczej w Lublinie odbył się w „Chatce Żaka” półtoragodzinny koncert pieśni i piosenki religijnej. Konferansjerkę prowadził ks. A. Puzon

1989 – 5 XI Zespół dał koncert pieśni i piosenki patriotyczno – religijnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieledwi dla tamtejszej społeczności

1989 – 11 XI w 71 rocznicę Odzyskania Niepodległości w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się uroczysta Akademia w wykonaniu zespołu

1989 – 4 XII w HDK odbył się pierwszy pełny koncert na terenie naszego miasta na Fundusz Inicjatyw Społecznych Premiera Tadeusza Mazowieckiego.

1989 – 24 XII zespół obsłużył pierwszą Pasterkę w Nowej Kaplicy w naszym Dekanacie w Dziekanowie, a później występ w swoim kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy

1989 – W młodszym zespole „Lechitki” występowali: Małgorzata Adamus, Magdalena Bedlińska, Marcin Ciesielczuk, Aneta Dudzic, Małgorzata Hanc, Aneta Kaczkowska, Sylwia Kaczkowska, Anna Kicun, Beata Kryszczuk, Małgorzata Lebiedowicz, Monika Lulka, Katarzyna Pawluk, Dorota Pudłowska, Marta Rozkal, Aneta Sokół, Michał Studziński, Monika Walczuk, Agnieszka Walicka. Śpiewane utwory m.in.: „Wyśpiewać Tobie pragnę”, :Szczęść Boże”, „Pomocna dłoń”, „Cumbaja”, „Rycerz Maryi”, „O Wolność i pokój”, „Gdyby tak Maryja”, „Amen jak Maryja”, „Maryja moja mama”, „Ave Maryja”, „Idzie Jezus”, „Radość”, „Rozesłanie”

1989 – W starszym zespole „In Te Domine Speravi” występowali: Edmund Brzycki, Jolanta Czujkowska, Jolanta Gęsior, Reginald Kawalec, Adam Korycki, Leszek Opała (+ kierownik muzyczny), Beata Polak, Tomasz Rybak, Barbara Słupna, Marta Słupna, Krystyna Wojtowicz, Dorota Wysocka. Realizacja akustyczna – Ziemowit Jankiewicz. Aranżacje utworów – zespół. Opiekunem, choreografem i konferansjerem obu zespołów był proboszcz Parafii M.B.N.P. w Hrubieszowie ks. mgr Andrzej Puzon . Śpiewane utwory m.in.: „Wyśpiewać Tobie pragnę”, „O podaj dłoń”, „Przychodzę do Ciebie”, „Pieśń o pokoju”, „Obdarz nas pokojem”, „Od wojny, nędzy”, „Pociągi”, „O wolność i pokój”, „Totus Tuus”, „Bądź arką mych dłoni”, „Maryja śliczna pani”, „Oratorium”, „Pieśń o nienarodzonych”, „Szaweł”, „Nie zdejmę krzyża”, „Confiteor”.

1990 – Z inicjatywy ks. A. Puzona oraz inspektora ds. kultury w Urzędzie Miasta p. Teresy Visioli – 16 I br. odbył się koncert pieśni patriotyczno – religijnej w Tomaszowskim Domu Kultury pod hasłem „Rumunia”. Dochód z koncertu przekazano na głodujących w Rumunii.

1990 – 25 I podobny koncert j/w odbył się w Zamościu. W ten sposób został wzbogacony fundusz Domu Narodowego.

1990 – 15 II na cele charytatywne przekazano również dochód z koncertu w Nieledewskim Domu Kultury

1990 – 25 II koncert charytatywny odbył się w Uchaniach. Operatorem świateł był Ireneusz Spyra a akustykował Z. Jankiewicz.

1990 -29 IV- dziecięcy zespół „Lechitki” jako ubiegłoroczni laureaci występował w Łodzi na Ogólnopolskim Festiwalu Dziecięcej Piosenki Religijnej. W recitalu zaprezentowano: „Wyśpiewać Tobie pragnę”, „Szczęść Boże”, „Marija”, „Ave Maryja”, „Wezwanie”, „Od wojny, nędzy”, „Cumbaja”, „Gdyby tak Maryja”, „Jezu, Jezu podaj dłoń”, „O nienarodzonych”, „Wierzę”, „Pastorałka”, „Ślepiec”, „Idzie Jezus”, „O Fridem”.

1990 – Występ podczas otwarcia Remizy Strażackiej w Obrowcu m.in. wystąpiły: E. Brzycki, B. Polak, J. Gęsior, J. Czujkowska, M. Słupna, L. Opała

1990 – 11 V Dwa wyróżnienia dla „Lechitek” i „In Te Domine Speravi” podczas I Diecezjalnego Festiwalu Pieśni Religijnej w Zamościu. Tygodnik Zamojski napisał „Niczym profesjonaliści zaprezentowali się członkowie zespołu „In Te Domini Speravi „ z par. M.B.N.P. z Hrubieszowa mający za sobą udział w wielu festiwalach w kraju, a także nagrania dla radia i telewizji”. Odpowiedź członkini zespołu, z-cy dyr. SP nr 3 w Hrubieszowie Marty Słupnej „Śpiewanie jest dla nas modlitwą, a zarazem pożytecznym spędzeniem czasu, dlatego tu jesteśmy”.

1990 – W dn. 24/26 VIII obydwa w/w zespoły z hrubieszowskiej Parafii zajęły I miejsca podczas II Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej w Lubaczowie. M.in. zaśpiewano razem z hrubieszowskim zespołem „Yago”: „Obdarz nas pokojem”, „Wierzę, że przyjdzie …”, „Wezwanie”. Dziennik „Słowo Powszechne” napisał „ Niepokonanymi po raz drugi w Lubaczowie okazały się „Lechitki” z Hrubieszowa. Ten sympatyczny, ubrany w stroje ludowe zespół wyróżnia się obyciem scenicznym. Dał do roku ubiegłego 46 koncertów, a zarobione pieniądze przeznaczył na cele charytatywne”. Ks. mgr A. Puzon proboszcz Parafii powiedział „Sukces naszych dwóch zespołów przyjmuję z radością … Piękne słowa piosenek i dobra muzyka wychowują społeczeństwo …”. Warto dodać, że zespoły te otrzymały nagrodę Radia Watykańskiego za aranżację piosenek religijnych.

1990 – 2 IX Dożynki parafialne odbyły się pod kościołem, ponownie dodatkowo wystąpił zespół „Yago” w składzie: Arkadiusz Mielniczek i Mariusz Telicki (obaj gitary), Marek Malec (perkusja), Marek Kurys (organy)

1990 – 5 IX w Chełmie został zakupiony sprzęt nagłaśniający, kosztował 670 tyś. zł. Kolumny przywieźli L. Opała i Z. Jankiewicz. Za aparaturę zapłacił ks. mgr Andrzej Puzon, sponsor i opiekun zespołów. Okazało się, że aparatura nie sprawdziła się, więc została oddana. Następna jeszcze tego samego dnia została zakupiona w Lublinie.

1990 –W dn. 17/18 IX odbyły się XI Zamojskie Dni Muzyki, koncert razem z zespołem „Yago” prowadził ks. A. Puzon, a gospodarzem imprezy był ks. Adam Galek

1990 – 30 IX zespół został zaproszony do Dubienki na Ogólnopolski Zlot Wołyniaków. Uroczystość odbyła się na placu przed Liceum Ogólnokształcącym. Zawiedli akustycy z Chełma.

1990 – W dn. 16/18 XI w Dębicy odbył się I Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej „Polonia Semper Fidelis” Zespół był gościem festiwalu i wystąpił m.in. obok Piotra Szczepanika. W pieśni „O nienarodzonych” solistą był Lech Serafin.

1990 – W dn. 30 XI – 2 XII podróż zespołu na trasie Mościska – Lwów. Dnia 1 XII występ w Katedrze Lwowskiej podczas Mszy Świętej, którą odprawił ks. Ludwik Kamilewski. Z inicjatywy ks. A. Puzona tamtejsze dzieci zostały obdarowane upominkami i słodyczami. Były i niespodzianki, podczas zakupu „towaru” od nieznajomego, ten zniknął razem z pieniędzmi i obyło się bez zakupów. W drodze powrotnej w autokarze wysiadło ogrzewanie, kierowca p. Adam Skotnicki robił co mógł, ale nic nie pomogło.

1991 – 13 I na zaproszenie Krakowskiego Okręgu Wojskowego, którego przedstawicielem był ks. kapelan Stanisław Obszyński zespół obsłużył Mszę Św. na poligonie w Nowej Dębie.

1991 – 10 II Lechitki, In Te Domine Speravi i Yago wystąpili w HDK na wspólnym koncercie charytatywnym „Pomoc Litwie”.

1991 – 8 III Marek Kurys przywiózł z Warszawy zakupiony wcześniej za 14 mln. zł. organy – Rolanda D – 20

1991 – 9 III członkowie zespołu, aby podwyższyć swój poziom zaprosili dyrektora Szkoły Muzycznej wydziału wokalnego w Zamościu p. Wiesławę Grabek, aby poprowadziła im zajęcia z emisji głosu.

1991 – 13 IV zawarła związek małżeński członkini zespołu Barbara Słupna. Ślubu udzielał ks. A. Puzon. Przysięgę małżeńską (ponieważ Michał, narzeczony Barbary jest Słowakiem pochodzenia węgierskiego) składali sobie w trzech językach: polskim, słowackim i węgierskim.

1991 – 4 V podczas II Diecezjalnego Festiwalu Pieśni Religijnej w Zamościu Leszek Opała był członkiem Jury, a zespół wystąpił z recitalem

1991 – 15 VI oba zespoły parafii wyjechały na recital do Łodzi w Kościele Salezjańskim pod Wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W kilku pieśniach L. Opała wystąpił jako solista.

1991 – 21 VI zespół śpiewał w Uchaniach podczas 11 Ogólnopolskiego Zlotu Wołyniaków 27 Dywizji AK, śpiewano: „Legiony”, „Pokolenia”, „Ułani”, „Wojenko”, „Płynie Wisła”

1991 – 28 VI zespół razem z chórem seniorów obsłużył odpustową Mszę Św. w swojej parafii. Seniorzy na wstępie odśpiewali „Gaude Mater” a zespół m.in. „Abba Ojcze”, „Różaniec”, „Niech Pan Ci błogosławi”

1991 – W dn. 23/25 VIII odbył się III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej w Lubaczowie. Zaprosił ks. Jerzy Sopel. Wystąpił też zespół „Lechitki” i kapela „Yago”. Koncert odbył się na placu przed szkołą.

1991 – Z okazji Dnia Działacza Kultury 29 V Burmistrz Miasta mgr Leszek Stępka przyznał kierownikowi zespołu p. L. Opale dyplom i nagrodę za cenny wkład w upowszechnianie hrubieszowskiej kultury

1991 – We wrześniu zespoły „In Te Domine Speravi” i „Lechitki” wydały pierwszą kasetę pt. „Abba Ojcze”. Nagrania zrealizowano w studiu Polskiego Radia w Lublinie. Kierownictwo muzyczne L. Opała, realizacja – Paweł Skura

1992 – 16 III zespoły wystąpiły z Recitalem Pieśni Patriotyczno – Religijnej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Uroczystość odbyła się z okazji poświęcenia Oratorium im. Jana Pawła II, którego dokonał ks. Biskup Generał Brygady Sławoj Głódź. Solistą zespołu był Reginald Kawalec, akompaniowali: L. Opała na Rolandzie D – 20 oraz Marek Kurys na organach, koncert prowadził ks. mgr A. Puzon. Zespół wystąpił w składzie: B. Polak, Beata Kryszczuk, Marta Wojciechowska, Ewa Lebiedowicz, Dorota Pudłowska, A. Dudzic, M. Adamus, Katarzyna Pawluk, M. Słupna, Tomasz Dżygało, Jakub Kojder, E. Brzycki, R. Kawalec

1992 – 15 V Zespół obsłużył Mszę Św., podczas której ks. Biskup Jan Śrutwa udzielił młodzieży szkolnej sakramentu bierzmowania

1992 – 28 V w HDK odbył się koncert charytatywny, z którego dochód przekazano na zakup echokardiografu dla dzieci z wadą serca Regionu Południowo – Wschodniego. Koncert prowadził redaktor Radia Lublin p. Dariusz Turecki. M.in. wystąpili: Małgorzata Pawluk, B. Polak, T. Dżygało, R. Kawalec

1992 – 12 VI Na Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży w Moniatyczach zespół razem z „Yago” wystąpił z recitalem z muzyką na żywo, m.in./ zaśpiewano „Przeżyj to sam”

1992 – Podczas Odpustu w swojej Parafii m.in. wystąpili: T. Dżygało, Paweł Zezula, J. Kojder, Marta Rozkal, D. Pudłowska, B. Kryszczuk, M. Słupna

1992 – Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zespół uświetnił Mszę Św., w której uczestniczył również Kurator Oświaty mgr Marian Szostak

1992 – 11 XI w Dniu Święta Niepodległości w HDK zespół wystąpił z recitalem Pieśni Patriotyczno – Religijnej. Koncert prowadził ks. mgr A. Puzon

1992 – W listopadzie zespół razem z kapelą „Yago” wystąpił z recitalem w Dębicy, m.in. zaśpiewano: „Confiteor”, „Przez ile dróg”, „Przeżyj to sam”, „Cumbaja”

1992 – W czasie Pasterki zaśpiewano: „Gdy śliczna Panna” – jako psalm, „Bracia Patrzcie jeno”, „Pasterze mili”, „Cztery Lata”, „Gdy się Chrystus”

1993 – 15 III w czasie rekolekcji wielkopostnych zespół wyjechał do Włodzimierza Wołyńskiego (Ukraina), aby mieszkającym tam Polakom zaśpiewać Pasję wg św. Mateusza

1993 – 25 IV z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej na cmentarzu wojennym zespół czynnie uczestniczył we Mszy Świętej

1993 – 12 VI odbył się IV Zamojski Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej w Kościele św. Krzyża, w którym udział wzięły „Lechitki”

1993 – W listopadzie zespół dwukrotnie wystąpił w HDK z recitalem piosenki patriotyczno – religijnej. Koncerty odbyły się w związku z nadaniem Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Hrubieszowa: ks. Biskupowi Polowemu WP Sławomirowi Leszkowi Głodziowi oraz ks. Biskupowi Janowi Śrutwie – Ordynariuszowi Zamojsko – Lubaczowskiemu

1993 – W dn. 26/27 XI w Chełmie i Hrubieszowie odbył się Pierwszy Okręgowy Przegląd Wojskowych Zespołów Muzycznych. W czasie recitalu zespół zaśpiewał: „Gaude Mater”, „Za Niemen”, „Mosty”, „Nim świt”, „Krakowiaki”, „Rozmaryn”, „Raduje się”, „Legiony”. Również występowali: „Bizony” z JW. 2122 z Hrubieszowa, „Kontrast” KG Hrubieszów, „Lechitki” Parafia Garnizonu Hrubieszów, zespoły z Bielsko – Białej, Krakowa, Stawów, Dębicy, Przemyśla

1993 – W dowód uznania – podziękowania za współpracę na niwie krzewienia kultury w Garnizonie Hrubieszów otrzymał L. Opała od Dowódcy Garnizonu ppłk. dypl. Adama Makary, kierownika Klubu Garnizonowego mjr. mgr. Stanisława i oficera wychowawcy mjr. mgr. Jerzego Wojtasiuka

1994 – 11 I podczas wizyty szefa Sztabu Generalnego WP – Gen. Tadeusza Wileckiego i ks. Biskupa Polowego S. L. Głodzia w Jednostce Wojskowej w Hrubieszowie zespół wystąpił z koncertem kolęd

1994 – 11 III udział w II Okręgowym Przeglądzie Piosenkarzy Amatorów i Amatorskich Zespołów Estradowych w Przemyślu organizowanym przez Krakowski Okręg Wojskowy. Zespół zakwalifikował się do Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, który się odbył w Dęblinie. Tam ośmioosobowy zespół w składzie: Beata Polak, Anna Kryszczuk, Małgorzata Hanc, Aneta Kaczkowska, Jakub Kojder, Marcin Ciesielczuk, Dominik Ostrowski i Andrzej Pawka po wykonaniu utworów: „Marsz Wojskowy a cappella” z repertuaru Chóru Rezonans z Zamościa oraz „Rozszumiały się wierzby” w opracowaniu Józefa Przytuły zespół zakwalifikował się do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Gdyni. Nastąpił czas prób pod okiem p. Elżbiety Szaniawskiej.

1994 – 23 III w czasie rekolekcji wielkopostnych wraz z dziecięcym zespołem „Lechitki” odbył się występ z recitalem piosenki religijnej w Katedrze Zamojskiej. Maskotką obu zespołów była najmłodsza uczestniczka Ola Opała, która w dzień swoich urodzin po raz pierwszy wystąpiła przed publicznością.

1994 – Stało się już tradycją, że w Niedzielę Palmową w czasie wszystkich Mszy św. zespół śpiewa Pasję wg Św. Mateusza, w tym roku w składzie: ks. A. Puzon w roli Chrystusa, Leszek Opała – narrator, Reginald Kawalec jako inna osoba, Beata Polak, Anna Kryszczuk, Agnieszka Walicka, Beata Kryszczuk, Justyna Kaczkowska, Anna Kaczkowska, Małgorzata Hanc, Katarzyna Pawluk, Marta Oryszczak, Małgorzata Lebiedowicz, Edmund Brzycki, Andrzej Pachla, Dominik Ostrowski, Andrzej Pawka, Jarosław Jonak, Jan Stępka, Piotr Świder, Lech Serafin, Jakub Kojder, Marcin Ciesielczuk w chórze.

1994 – Występ zespołu podczas obchodów 200 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej w Racławicach po honorowym patronatem premiera RP Waldemara Pawlaka i Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa

1994 – 7 VI Udział aktywny podczas „Bożego Ciała” na poligonie w Nowej Dębie

1994 – 27 VI występ podczas Odpustu w Aleksandrowie u ks. Eugeniusza Łabisza. Po Mszy Św. wspólne spotkanie przy ognisku.

1994 – SUKCES !!! W dn. 7/9 VII odbył się Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żołnierskiej – Arsenał Artystyczny Gdynia 94. Zespół , wypadł znakomicie zdobywając III miejsce – Brązową Nutę oraz nagrodę dyrektora Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (kryształowy puchar), Ministra Kultury i Sztuki (10 mln zł.) a także dyrektora wydawnictwa „Bellona” (zestaw albumów). Swoją nagrodę „Lechitki” wyśpiewały wykonując „Marsza Wojskowego” z repertuaru chóru „Rezonans” z Zamościa w opracowaniu Alicji Saturskiej i aranżacji Kazimierza Ołtarzewskiego. Wystąpili: A. Pawka, B. Polak, A. Oryszczak, J. Kojder, D. Ostrowski, M. Ciesielczuk, M. Hanc, A. Kaczkowska, L. Opała. W przerwie korzystano w celach rekreacyjnych z basenu.

1994 – We wrześniu w Chełmie Lub. na zaproszenie Straży Granicznej WOP zespół uczestniczył w uroczystościach związanych z poświęceniem pomnika 27 Dywizji Armii Krajowej

1994 – Z okazji Święta Niepodległości w HDK zespół wystąpił z recitalem piosenki patriotycznej i religijnej wykonując utwory: „Rozszumiały się wierzby”, „O mój Rozmarynie”, „Raduje się serce”, „Marsz Wojskowy”, „Za Niemen”, „Jasnoniebieska”, koncert prowadził ks. A. Puzon

1994 – 14 X w Chełmie zespół wziął udział w II Konkursie Muzyki Popularnej Zespołów Wojskowych „Żołnierskie Serce” Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Wieczorem dyskoteka, na której nie zabrakło również członków naszego zespołu

1994 – W dn. 17/19 11 w HDK odbył się I Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej i Żołnierskiej – Hrubieszów 94. Festiwal prowadziła Anna Dąbrowska – redaktor TVP w Lublinie, rodem z Hrubieszowa. Po raz pierwszy zespół zaśpiewał „Młodością Kolumbów” . Piosenka ta była hymnem Arsenału – Gdynia 94. Kierownik artystyczny L. Opała zaaranżował ją i przeniósł na grunt tego festiwalu. Utwór ten bardzo podobał się publiczności i stał się hymnem hrubieszowskiego festiwalu. Gościnnie wystąpił chór „Rezonans” z Zamościa pod kierownictwem Alicji Saturskiej.

1994 – 25/26 X Zespół wydał drugą kasetę „Najpiękniejsze kolędy”. Nagranie zrealizowano w P.G Sound Studio w Lublinie. Realizacja nagrań: Adam Galant, Przemysław Pasieczny i Maciej Znamierowski. Skład zespołu: Iwona Szwanc, B. Polak, A. Kaczkowska, A. Oryszczak, M. Ciesielczuk, R. Kawalec, A. Pawka, M. Lebiedowicz, K. Pawluk, J. Kaczkowska, M. Oryszczak, M. Hanc, M. Słupna, B. Kryszczuk, J. Kojder, D. Ostrowski, A. Pachla, L. Serafin, E Brzycki, kier. zesp. L. Opała, op. duchowy ks. A. Puzon, projekt okładki prof. Wiktor Zin

1995 – 22 I w HDK zespół wystąpił z koncertem kolęd. Był to ostatni występ Dominika Ostrowskiego i Andrzeja Pawki, którzy zakończyli zasadniczą służbę wojskową. Wieczorem na wspólnym spotkaniu opłatkowym u ks. A. Puzona koledzy zostali uroczyście pożegnani.

1995 -13 VI z okazji Dnia Działacza Kultury zespół otrzymał z Krakowskiego Okręgu Wojskowego dyplom za sukcesy w działalności Kulturalno – oświatowej wśród kadry i żołnierzy

1995 – Zespól postanowił stanąć do konkursu na Festiwalu w Kołobrzegu. Najpierw musiał przejść eliminacje w Przemyślu i Dęblinie, i przeszedł. Następnie wyjechał do Dęblina na tygodniowe warsztaty muzyczne, które prowadziła Elżbieta Zapendowska z Teatru „Buffo” w Warszawie.

1995 – 6 VII zespół wystąpił w Koncercie Debiutów, który miał charakter widowiskowy. Wszyscy wykonawcy byli razem na scenie i wspólnie bawili się podczas prezentowania utworów. Zespół wykonał „Sen o wolności” z towarzyszeniem Orkiestry pod dyrekcją Kazimierza Ołtarzewskiego do słów Tarachy i muzyki Jana Kozłowskiego. Wystąpili: B. Polak, A. Oryszczak, Jolanta Fugiel, I. Szwanc, A. Pachla, R. Kawalec, J. Kojder, M. Ciesielczuk. Wieczorem wystąpił gość festiwalu Ryszard Rynkowski. Po werdykcie zespół zabrał ze sobą wspomnienia, a Iwona klucze od pokoju, w którym mieszkały dziewczyny.

1995 – 14 VIII Na „Przeprośnej Górce” pod Częstochową odbyły się uroczystości z okazji Święta Żołnierza Polskiego i Matki Bożej Zielnej. Niestety były nieporozumienia i zespół czuł się niepotrzebny. Przydał się szczególnie organizatorom sprzęt nagłaśniający zespołu i p. Leszek Opała, który jako organista zagrał do Mszy Św.

1995 – 24 IX w HDK zespół wystąpił z recitalem, na którym obecny był szef Centralnego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” p. Marian Krzaklewski. W czasie recitalu po raz pierwszy zespół wykonał hymn Solidarności do słów I. Narbuta (1925 r.) i muzyki S. Markowskiego.

1995 – W dn. 7/9 XI odbył się I Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 95. Zespół zainaugurował festiwal Hymnem „Młodością Kolumbów”, ale nie brał udziału w przesłuchaniach. Natomiast otrzymał dyplom za zaangażowanie podczas przygotowań w i przeprowadzenie festiwalu. Koncertował jako gość Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego „Orzeł Biały”. Zespół „Lechitki” wystąpił w składzie: I. Szwanc, B. Polak, A. Oryszczak, J. Fugiel, M. Ciesielczuk, Małgorzata Nosko, M. Słupna, Aneta Brzostowska, M. Oryszczak, J. Kaczkowska, J. Kojder, T. Dżygało, A. Pachla, na skrzypcach Paweł Letniańczyn, kier. muzyczny L. Opała, światła – Krzysztof Zawisza. W przesłuchaniach uczestniczyło 13 solistów oraz 9 zespołów. Wśród solistek wyróżniono m.in. Iwonę Szwanc z KG Hrubieszów. Ks. kpt. Andrzej Puzon został nagrodzony przez ministra kultury i sztuki, a z rąk wojewody Stanisława Rapy otrzymał medal za upowszechnianie kultury w środowiskach wojskowych i cywilnych

1995 – Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 6 „Żeromskiego” w Hrubieszowie doceniając dotychczasowy dorobek artystyczny Zespołu przyznał mu nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł.

1995 – Dn. 25 XI z okazji „Cecylianki” zespół miał recital w Seminarium Zamojsko – Lubaczowskim w Lublinie. Zaśpiewał m.in. „Glorii Hallelujah”, „Gaude Mater”, „Modlitwa o pokój”, „Fiat”, „Ona jest piękna”, „Żeby Polska”, ‘Mix Wojskowy”, „Mix Rozrywkowy”. Atrakcją wieczoru była kolacja przygotowana przez seminarzystów – gorąca kaszanka.
1996 – 24 I w Hrubieszowie uczestnictwo w pożegnaniu Figurki Matki Bożej Fatimskiej. Sumę Pontyfikalną odprawił ks. biskup Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej prof. J. Śrutwa

1996 – W dn. 28/30 IV zespół przebywał w Równem na Ukrainie. Odbywał się tam III Międzynarodowy Festiwal Chórów Dziecięcych „Wiosenne dzwoneczki”, na którym zespół wystąpił jako gość. Opiekował się nimi ks. Władysław Czajka. W jego parafii zespół obsłużył Mszę Św. i dał recital dla tamtejszych Polaków. Odbyła się wycieczka po Równem oraz do Krzemieńca – miasta wielkiego poety Juliusza Słowackiego

1996 – W dn. 25/26 V w HDK odbyły się I Nadbużańskie Spotkania Artystyczne. Prezentowały się zespoły artystyczne z Polski i Ukrainy. Występowały m.in. pary tańca towarzyskiego, zespoły tańca ludowego, zespoły rytmiki i ruchu, zespoły wokalne (m.in. „Lechitki”), zespoły muzyki jazzowej i rockowej, była wystawa dziecięcych prac plastycznych, kiermasze, było również ognisko nad Bugiem. Na placu HDK w plenerowym koncercie m.in. wystąpiły: Zespół „Salem” z Hrubieszowa, Dziecięcy Zespół Wokalny z HDK, Regionalna Orkiestra Dęta z GOK Hrubieszów, z SP z Dołhobyczowa.

1996 – 25 V zespół śpiewał na Mszy Św. prymicyjnej u ks. Piotr Hawryluka pochodzącego z Hrubieszowa.

1996 – 15 VI występ zespołu z recitalem w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica z okazji zjazdu maturzystów – „Matura 1976”

1996 – 9 IX występ zespołu z okazji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Kościele Garnizonowym w Zamościu. Wystąpili: I. Szwanc, M. Nosko, B. Polak, A. Oryszczak, J. Fugiel, M. Słupna, J. Kaczkowska, M. Oryszczak, Agata Wojciechowska, M. Ciesielczuk, A. Pachla, Beata Leśniak, Leszek Skowroński, A. Brzostowska, P. Letniańczyn, Tomasz Dąbrowski, L. Opała, ks. A. Puzon

1996 – 13 IX występ zespołu w Chełmie na stadionie z okazji Ogólnopolskiego Zlotu 27 Dywizji AK w składzie: B. Polak, A. Wojciechowska, J. Kaczkowska, I. Szwanc, A. Oryszczak, M. Słupna, Paweł Zezula, A. Pachla, L. Opała, „Julik” czyli Wiesiek Puchalski włączał się do gry ze swoim saksofonem. Było również ognisko i pieczone kiełbaski

1996 – 20 IX występ zespołu w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie m.in. zaśpiewano: „Matka Boska”, „Ale Fatima”, „Wspomożycielsko”, „Panno Pszeniczna”, „Litania”, „Jasnoniebieska”, „Psalm 148”, „Madonna Ateistów”

1996 – W dn. 6/9 XI w HDK odbył się II Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej – Hrubieszów 96. Recital „Lechitek”: Hymn Festiwalu „Młodością Kolumbów”, „Kołysanka Matki”, „Taki Kraj”, ”Ojcze Nasz”, „Mury”, „Tu jest mój Dom”, „Kirasjerzy” (I. Szwanc), „Róża i bez”, „Sen o wolności”, „Ona jest piękna”, „Psalm 148”, skład: I. Szwanc, B. Polak, A. Oryszczak, J. Fugiel, M. Ciesielczuk, Małgorzata Nosko, M. Słupna, Aneta Brzostowska, Beata Jaśniak, J. Kaczkowska, koncert prowadził ks. mgr Andrzej Puzon, kier. muzyczny Leszek Opała. Oprócz występów konkursowych, wystąpili: Chór Ordynariatu Prawosławnego WP z Białegostoku, Orkiestra Koncertowa WP i soliści scen Warszawskich, Organizatorzy to: Dowództwo i Dziekanat Krakowskiego Okręgu Wojskowego, Władze Administracyjno – Samorządowe m. Hrubieszów, Dowództwo Garnizonu Hrubieszów, HDK. Patronat sprawował nad imprezą Departament Stosunków Społecznych MON.

1996 – 16 XI Hrubieszów HDK, „Recital Solidarnościowy” w składzie: I. Szwanc, B. Polak, M. Ciesielczuk, A. Oryszczak, M. Nosko, J. Fugiel, A. Brzostowska, M. Słupna, J. Kaczkowska, M. Oryszczak, A. Wojciechowska, A. Pachla, Leszek Skowroński, Marcin Dec, Krzysztof Marciniak, skrzypce – P. Letnianczyn, flet – Eliza Dąbrowska

1996 – 17 XI Tomaszów Lub., „Recital Solidarnościowy” gdzie zespół śpiewał m.in.: „Gaude Mater”, „Skarga”, „Taki Kraj”, „Żeby Polska”, ‘:Sumienie”, „Modlitwa o pokój”, „Wezwanie”, „Mury”, „Ojcze nasz”, „… mozolny”, „Musimy siać”, „Pieśń o nienarodzonych”, „”Solidarni”, były i wiersze. Gośćmi honorowymi byli: matka ks. Popiełuszki oraz przew. NSZZ „Solidarność” p. Marian Krzaklewski

1996 – Recital zespołu „Solidarni w wyborach” w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki, wystąpił również Krzysztof Krawczyk

1996 – 13 XII na „ręce” p. Beaty Polak wpłynęły na piśmie podziękowania za wspaniały występ młodzieży z Hrubieszowa podczas Uroczystości poświęcenia Sztandaru w Nowym Sączu od przew. Ruchu Solidarni w Wyborach od posła Jerzego Gwiżdża

1996 – Zarząd Regionu Środkowowschodniego w Lublinie zauroczony wcześniejszymi występami zaprosił zespół „Lechitki” na występ 15 XII podczas uroczystości oddania pamięci ofiar stanu wojennego w Polsce w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski na Tatarach w Lublinie

1996 – 26 XII był to pracowity dzień dla zespołu i tak: rano 9.30 obsłużono Mszę Św. (jubileusze małżeńskie, tradycja parafii), Po południu p. L. Opała obsłużył 2 pogrzeby, o godz. 17.00 zaśpiewano na ślubie, a już o godz. 19.30 zespół występował w Lublinie przed Katedrą Lubelską z koncertem kolęd emitowanym na żywo przez TV Lublin !!! Zdążyliśmy, ponieważ swoimi samochodami nas powieźli: ks. A. Puzon, p. Wojciech Ciesielczuk i Szymon Nosko, a w tym dniu było ok. 30 stopni mrozu i jeden z samochodów „zamarzł” i pozostał w Chełmie. Koncert prowadzili Anna Dąbrowska i Artur Pasik. Za działalność charytatywną zespół otrzymał w czasie programu Puchar TV Lublin 3 – „Silni dobrocią”.

1997 – 8 I występ zespołu w Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie z koncertem kolęd i pastorałek. Koncert prowadził z wielkim taktem i wyczuciem ks. dziekan A. Puzon

1997 – 26 I udział zespołu w I rocznicę peregrynacji Figurki Matki Bożej Fatimskiej w Mszy Św., którą odprawił ks. Biskup prof. J. Śrutwa

1997 – Na zaproszenie ks. Proboszcza W. Czajki z Równego (Ukraina) zespół dał koncert kolęd dla tamtejszych Polaków

1997 – Zespół „Lechici” wydał trzecią kasetę pt. „… Otwórzcie drzwi”, wystąpili, soliści: Iwona Szwanc, Beata Polak, Marcin Ciesielczuk oraz Aneta Brzostowska, Jolanta Fugiel, Renata Hankiewicz, Beata Jaśniak, Justyna Kaczkowska, Małgorzata Nosko, Anna Oryszczak, Marta Słupna, Agata Wojciechowska, Marcin Dec, Sebastian Łata, Andrzej Pachla, Leszek Skowroński, Robert Szabat i dziecięcy zespół „Lechitki” oraz gościnnie: Katarzyna Gałecka – skrzypce, Eliza Dąbrowska – flet, Florian Ciborowski – banjo, harmonijka ustna, Zbigniew Marek – sax, Zbigniew Sekulski – gitary, mandolina, viol., Paweł Letnianczyn – skrzypce, opracowanie muzyczne, aranżacja – Leszek Opała, współpraca – Iwona Szwanc, opiekun duchowy zespołu – ks. dz. Andrzej Puzon, który również napisał słowo wstępne, realizacja nagrań – Zbigniew Sekulski, projekt graficzny – Darek Pokorski. Pieśni, strona A: 1. Otwórzcie drzwi, 2. Wszystkie moje troski, 3. Ona jest piękna, 4. Modlitwa o pokój, 5. O Panie szukasz, 6. Jasnoniebieska, strona B: 7. Pieśń o nienarodzonych, 8. Chwała Panu i cześć, 9. Psalm 148, 10. On jest tu, 11. Fiat, 12. Jezus najwyższe imię, 13. Błogosławiąc. Nagranie zrealizowano w Składzie Opałowym w Hrubieszowie oraz w Z. Sekulski Studio w Łodzi

1997 – „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” m.in. napisał „Zespół brał również w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” . Za działalność charytatywną został odznaczony medalem „Silni Dobrocią” przyznawanym przez program TV Lublin „W kręgu ludzkich spraw”.

1997 – 10 VI Krosno – Zespół wziął udział w oprawie liturgicznej uroczystej Kanonizacji Jana Dukli podczas Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. Wystąpili: Aneta Brzostowska, Marcin Ciesielczuk, Marcin Dec, Jolanta Fugiel, Renata Hankiewicz, Beata Jaśniak, Justyna Kaczkowska, Sebastian Łata, Małgorzata Nosko, Agata Opała, Leszek Opała, Anna Oryszczak, Marta Oryszczak, Andrzej Pachla, Beata Polak, Leszek Skowroński, Marta Słupna, Robert Szabat, Iwona Szwanc, Agata Wojciechowska, ks. dz. mgr Andrzej Puzon

1997 – 15 VII Występ z recitalem w Tomaszowie Lub. podczas Diecezjalnych uroczystości zorganizowanych ku czci św. Wojciecha z racji 1000 – lecia Jego męczeńskiej śmierci. Wykonano: Gaude Mater, Otwórzcie drzwi, O Panie szukasz …, Ona jest piękna, Glorii Alleluja, Psalm 148, O nienarodzonych, Modlitwa o Pokój, Błogosławiąc, Panno Pszeniczna, Jezus Najwyższe Imię, Jasnoniebieska, Toast, konferansjer ks. Dz. A. Puzon

1997 – 31 VIII Hrubieszów Msza św. Dożynkowa przy Parafii M.B.N.P z zespołem. Była również prezentacja wieńców, poświęcenie chleba i dzielenie się nim.

1997 – Udział zespołu w Wojewódzkich Dożynkach w Sitnie z udziałem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego

1997 – 1 IX uczestnictwo w uroczystej Mszy św. I poświęceniu Pomnika Poległych Mieszkańców Ziemi Hrubieszowskiej przy ul. Ciesielczuka

1997 – 11 IX Biłgoraj występ zespołu w Zlocie Katolickim Stowarzyszenia Młodzieży

1997 – 17 IX Hrubieszów występ w rocznicę Napaści Rosji na Polskę, na Cmentarzu Wojskowym, Mszę św. Odprawiał ks. A. Puzon, obecny był Wojewoda Zamojski Stanisław Rapa, tego samego dnia zespół „dał” koncert pieśni patriotyczno – religijnej w Zamościu pod Ratuszem. Po raz pierwszy została wykonana pieśń pt. „Mój Pan”. Na recitalu obecny był p. M. Krzaklewski

1997 – W dn. 26/28 IX w Chełmie podczas V Jubileuszowego Międzynarodowego Spotkania z Pieśnią i Piosenką Religijną na Kresach zespół otrzymał 3 nagrodę

1997 – Oczywiście Pasterka we własnej Parafii nie mogło zespołu tam zabraknąć. Czytał dyr. SP nr 1 w Hrubieszowie p. Roman Giergiel i

1997 – 26 XII Hrubieszów udział w Parafii w uroczystościach Jubileuszowych Małżeńskich

1998 – 15 I, Zespół starszy razem z młodszymi „Lechitkami” po raz drugi zagościł z koncertem w SP nr 3 w Hrubieszowie. W koncercie wystąpiła również Beata Polak, która przyjechała z Paryża. Jeszcze tego samego dnia odbył się recital w SP nr 1 w Hrubieszowie. Wystąpili: dziecięcy zespół liczący 46 osób w tym jako soliści: Martyna Sołtysiak i Marta Klimberzin, zespół młodzieżowy: I. Szwanc, A. Wojciechowska, R. Szabat, Sławomir Niemczyk wszyscy soliści oraz Beata Polak i M. Klimberzin – sopran, M. Słupna, A. Brzostowska, J. Kaczkowska, R. Hajkiewicz – alt, Marcin Dec, Krzysztof Załuski, Bartłomiej Majewski – tenory, L. Skowroński – bas, kier. muz. L. Opała, prow. Ks. A. Puzon. Śpiewano: Gore gwiazdka, Gwałtu, gwałtu …, Noc cicha w śnie, Dnia jednego o północy, Wigilijną cichą nocą, Lulajże Jezuniu, Bosy Pastuszek, Teraz śpij dziecino, Nie było miejsca, Cztery lata, Gdy śliczna Panna, Luli – laj, Oj maluśki …, Przy onej górze.

1998 – 16 IV występ z okazji Święta Służby Zdrowia w HDK, zaśpiewano: Kolumbowie, Alleluja – Bogu cześć, Psalm 148, Alleluja Mozarta, Błogosławiąc, Ona jest piękna, Spirytual – O Panie szukasz …, Modlitwa Okudżawy, Wiązanka melodii tradycyjnych (mix), Toast, wystąpili: I. Szwanc, R. Szabat, M. Klimberzin, M. Sołtysiak, M. Nosko, A. Brzostowska, J. Kaczkowska, A. Wojciechowska, R. Hajkiewicz, Ewelina Tymecka, M. Słupna, M. Dec, K. Załuski, L. Skowroński, S. Niemczyk, L. Opała, ks. A. Puzon

1998 – 3 V Żmudź recital odbył się z okazji 207 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wystąpili: I. Szwanc, R. Szabat, M. Ciesielczuk, M. Nosko, M. Klimberzin M. Sołtysiak, A. Brzostowska, M. Słupna, E. Tymecka, J. Kaczkowska, A. Wojciechowska, M. Dec, K. Załuski, L. Skowroński, S. Niemczyk, L. Opała w repertuarze: Gaude Mater, Wiązanka krakowiaków, Piechota, Żeby Polska, Kolumbowie, Błogosławiąc, Psalm 148, Al.leluja, biją dzwony, Alleluja Mozarta, Ona jest Piękna, O Panie szukasz, Modlitwa o pokój, Modlitwa Okudżawy, Wiązanka melodii tradycyjnych, Toast. Wystąpiła również Orkiestra Strażacka, która przepięknie wykonała hymn państwowy

1998 – 21 V Lechici wystąpili w HDK z recitalem podczas III Nadbużańskich Spotkań Artystycznych – Hrubieszów 98

1998 – W ostatnią Niedzielę czerwca (27 VI) zespół obsłużył Mszę św. Odpustową, która była połączona z 25 – leciem pracy kapłańskiej ks. Dziekana Andrzeja Puzona

1998 – Z okazji „Święta Plonu” zespół „Lechici” wystąpił z recitalami w Teptiukowie, Łaszczowie, Krasnobrodzie 13 IX wojewódzkie), i w swojej Parafii czyli Matki Bożęj Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie przy ulicy Dwernickiego. Zespół występował w składzie: I. Szwanc, B. Polak, M. Sołtysiak, M. Klimberzin, A. Wojciechowska, E. Tymecka, J. Kaczkowska, M. Dec, K. Załuski, M. Ciesielczuk, S. Niemczyk, L. Skowroński, L. Opała. Zestaw: Krakowiaki, Plon niesiemy, Panno Pszeniczna, Żniwa, Piechota, Młodością Kolumbów, Zielony mosteczek, Trojak, Kujawiak – A za lasem, Matuś moja – oberek, Alleluja biją dzwony, Psalm 148, Swing low, Mix rozrywkowy, Toast

1998 – 1 IX udział we Mszy św. przy pomniku poległych żołnierzy AK i BCh w 1944 r. znajdujący się przy ul. Ciesielczuka (Biblioteka przed wojną Dom Strzelca)

1998 – 4 IX W ramach Dni Kultury Polskiej w Równem na Ukrainie zespół wystąpił z recitalem w Sali widowiskowej. Na koncercie obecny był p. B. Poręba – reżyser m.in. takich filmów jak: „Hubal”, „Polonia Restituta”.

1998 – 7 IX w Wigilię narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmskiej Bazylice odbyło się nabożeństwo dla młodzieży gdzie zespół wystąpił z recitalem pieśni religijnej m.in.: Różaniec, Otwórzcie drzwi, O Panie szukasz, Alleluja biją dzwony, Jasnoniebieska, Ave Verum, Swing Low, Laudate Dominum, Psalm 148, koncert prowadził ks. A. Puzon

1998 – 18 IX zespół uczestniczył w uroczystym nadaniu imienia gen. J.W. Kiperskiego Strażnicy SG w Skryhiczynie. Była też Podhalańska Reprezentacyjna Orkiestra Wojska Polskiego z Nowego Sącza

1998 – 26 IX Warszawa zespół obsłużył Mszę św. W Kościele św. Aleksandra, natomiast koncert dla ZCHN – u pod hasłem „Bronimy Polskich wartości” odbył się w hali widowiskowej Ministerstwa Gospodarki. Prowadził go p. Jacek Kurski

1998 – W październiku trwały akcje przedwyborcze, więc zespół był zapraszany na recitale, i tak 4 X dla AWS a po południu w restauracji „Belweder” dla Unii Wolności, 5 X w Dęblinie dla ZCHN-u z udziałem przew. Mariana Piłki

1998 – W dn. 5/7 XI w HDK odbył się III Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej – „Hrubieszów 98”. „Lechici” kilkakrotnie śpiewali Hymn Festiwalu i otrzymali nagrodę specjalną. Jako goście wystąpili: Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego, Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, Chór KUL. Laureatami wśród solistów zostali: Anna Motyka z Przemyśla, Kamila Cholewińska z Lublina, Katarzyna Będa z Zamościa, Izabela Ciesielska ze Stawów, Beata Nawrocka z Lublina, Izabela Kozdrój ze Stawów, a zespołów: Duet Joanna Dziuk i Monika Pluskota z Lublinca, zespół „Garnizon II” z Rzeszowa, zespół „Ptaki” z Przemyśla

1998 – 21 XII ks. Wiesław Polewany dotychczas wikariusz w Parafii M.B.N.P. został mianowany na Proboszcza w Parafii Przewodów, z tej okazji „Lechici” obsłużyli Mszę św. wprowadzającą księdza do nowej Parafii.

1998 – Podczas Pasterki zespół po raz pierwszy zaśpiewał jedną z najpiękniejszych kolęd w trudnym i nietypowym opracowaniu 6- cio głosowym „Cicha Noc”. Utwór zaaranżowała studentka III roku wydziału muzyki rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach Agnieszka Burcan. Przebojem stał się utwór Pt. „Jingle Bells”, do którego tekst polski napisała członkini zespołu p. Iwona Szwanc

1998 – 29 XII Zespół wystąpił na spotkaniu opłatkowym w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie

1999 – 20 I , w tym dniu Zespół wystąpił z Koncertem Kolęd i Pastorałek w Szkole Specjalnej, SP nr 1 w Hrubieszowie. W czasie recitalu w tej drugiej szkole ks. A. Puzon przekazał na ręce dyr. Szk. P. Romana Giergiela Błogosławieństwo Papieskie

1999 – W czasie odbywających się Rekolekcji Wielkopostnych już po raz drugi „Lechici” wraz z dziecięcym zespołem, „Lechitki” wystąpili w Katedrze Zamojskiej z recitalem Pieśni Religijnej

1999 – Na przełomie kwietnia i maja zespół na zaproszenie dyr. szk. p. Mariana Cisło wystąpił w Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie (29 IV) i na zaproszenie dyr. p. Władysława Szadowskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Hrubieszowie (17 V). Spotkanie z Pieśnią Religijną, Patriotyczną i Piosenką Ludową oraz Rozrywkową było połączone z przekazaniem szkołom Błogosławieństwa Papieskiego

1999 – 3 V w rocznicę Konstytucji 3- Majowej w HDK zespół wystąpił z recitalem patriotyczno – religijnym. Po raz pierwszy zespół wykonał utwór a cappella pt. „Moja piosnka” do tekstu C. K. Norwida. Fragment „Pana Tadeusza” – „Koncert Jankiela” wspaniale przedstawiła członkini zespołu p. Beata Polak

1999 – 8 V w Parku Strzeleckim w Krakowie odbyły się uroczystości pod nazwą „Okazowanie Sarmackie”, w którym udanie wystąpił zespół „Lechici”. „Lechitka” Martyna Sołtysiak napisała artykuł o uroczystościach w czasopiśmie KSM – Jedność

1999 – 16 V w HDK odbył się koncert pod hasłem „Tacy jak My”, którego organizatorem była członkini zespołu p. I. Szwanc. Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców miasta z problematyką i twórczością artystyczną dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hrubieszowie.. Uczniowie z tej szkoły przedstawili pantonimę pt. „Wśród przyjaciół”. Wspólnie odśpiewany utwór „Tacy jak My” został hymnem tej szkoły. Koncert prowadził ks. A. Puzon

1999 – 22 V w HDK odbył się minirecital na spotkaniu NSZZ „Solidarność” z Wojewodą Lubelskim p. Krzysztofem Michalskim

1999 – 12 VI występ zespołu „Lechici” podczas WIZYTY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II w ZAMOŚCIU, wystąpił również zespół „Soli Deo” z kościoła Św. Mikołaja z Hrubieszowa

1999 – 27 VI w macierzystej Parafii zespołu odbyła się uroczysta Msza św. Odpustowa. Msza ta odprawiana była również z okazji Jubileuszu 25 – lecia kapłaństwa ks. Biskupa Marcjana Trofimiaka oraz poświęcenia pomnika św. Wojciecha i Jana Pawła II. Obok części stałych w czasie liturgii, zespół zaśpiewał: Magnificat, Hymn Komplety, Kantata – na poświęcenie Wieżycy Jasnogórskiej, Ave Verum. Pieśni te były również wykonane w czasie wizyty Ojca Świętego w Zamościu

1999 – 30 VI odbyły się uroczystości związane z 15 – leciem Zespołu „Lechici”. Były również pisemne gratulacje np. od Generała Brygady – Brunona Hermanna, dowódcy Korpusu Powietrzno – Zmechanizowanego – Gen. Bryg. Zygmunta Sadowskiego, dyr. HDK mgr Alfreda Przybysza, Burmistrza Miasta Hrubieszowa mgr inż. Jarosława Woźniaka. Członkowie zespołu otrzymali ordery z wizerunkiem Jana Pawła II upamiętniające wizytę Ojca Świętego na Ziemi Zamojskiej. Za 15 – letni trud i opiekę w imieniu wszystkich „Lechitów dziękowali ks. A. Puzonowi najstarsi członkowie zespołu: Krystyna Wojtowicz i Edmund Brzycki, nie mniej gorące podziękowania spotkały twórcę i kierownika zespołu p. Leszka Opałę od delegatów zespołu Beaty Polak i Krzysztofa Załuskiego. Był szampan i przepyszny tort

1999 – 1 VIII zespół obsłużył Mszę św. z okazji odpustu Królowej Anielskiej w Dziekanowie

1999 – 15 VIII z okazji Dnia Wojska Polskiego zespół śpiewał podczas Mszy św., w której udział wzięły władze naszego miasta na czele z burmistrzem p. J. Woźniakiem, vice – burmistrzem p. Zbigniewem Doleckim oraz dowództwa miejscowej Jednostki Wojskowej

1999 – 22 VIII zespół już po raz drugi wystąpił z recitalem dla tamtejszej ludności z okazji Gminnych Dożynek, które odbyły się w Żmudzi – Maziarni. Recital prowadził poeta z Chełma p. Krzysztof Kołtun

1999 – 29 VIII to bardzo pracowity dzień dla zespołu. Na początek Miejskie Dożynki w Hrubieszowie, które odbyły się w Parafii M.B.N.P, po południu recital podczas Gminnych Dożynek w Łaszczowie. Występowi towarzyszył obfity deszcz, dodając animuszu występującym pod kolorowymi parasolami.

1999 – 1 IX Zespół obsłużył uroczystą Mszę Świętą inaugurującą nowy rok szkolny 1999/2000

1999 – 5 IX występ zespołu w Horodle podczas I Powiatowych Dożynkach, które prowadził redaktor Radia – Lublin p. Marian Sacharczuk. Mini recital prowadził ks. A. Puzon. Jako posiłek był smaczny bigos. Wieczorem jeszcze została obsłużona Ślubna Msza św. (ślub polsko – włoski). Wieczorem był grill w Altance u ks. Dziekana

1999 – 10 IX w HDK odbył się II Sejmik Towarzystw Regionalnych Województwa Lubelskiego, na który obecni m.in. byli: woj. Lubelski Krzysztof Michalski, Marszałek woj. Lub. Arkadiusz Bratkowski oraz władze naszego miasta i powiatu. Zespół m.in. wykonał: Wiązankę Krakowiaków, Wiązankę Piosenek Rozrywkowych, Alleluja biją dzwony, Mosteczek, Namawiała Kasia i Marsz Wojskowy

1999 – 12 IX w parku przy ul. Dwernickiego odbył się festyn pod hasłem „Pożegnanie lata – piknik Rodzinny”. Wspólnie z zespołem wokalno – instrumentalnym „Solero”, założonym przez trzech „Lechitów” (K. Załuskiego, S. Niemczyka i Pawła Kasztelańskiego) zapewnili oprawę muzyczną podczas festynu. Imprezie towarzyszyła przyśpiewka, która została napisana specjalnie na tę okazję przez Iwonę Szwanc

1999 – 17 IX w Rocznicę napaści Sowietów na Polskę zespół obsłużył Mszę św., która odbyła się na Cmentarzu Wojskowym. Zespół m.in. po raz pierwszy wykonał specjalnie na tę uroczystość przygotowaną piosenkę pt. „Kresowe Dzieci” do słów Mariana Jonkajtysa i muzyki Andrzeja Płończyńskiego, Na ofiarowanie zespół wraz z ludem zaśpiewał Hymn Armii Krajowej „O Panie, który jesteś w niebie”. O uroczystościach napisał Tygodnik Katolicki – Niedziela

1999 – 20 IX podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Zamościu zespół wystąpił w Katedrze pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Mszę św. prowadził i wygłosił homilię ks. kan. A. Puzon – dziekan dekanatu Hrubieszów

1999 – Zespół otrzymał Dyplom – podziękowania od władz miejskich i dyrektora HDK za współpracę w IV Nadbużańskich Spotkaniach Artystycznych Hrubieszów 99

1999 – w dn. 3/10 X odbyły się XX Zamojskie Dni Muzyki. W czasie Koncertu Inauguracyjnego w Kościele O.O Franciszkanów połączone zespoły śpiewacze: Rezonans i Lechici wykonały Mszę Nelsońską Józefa Haydna z udziałem Państwowej Orkiestry Włościańskiej im. K. Namysłowskiego pod batutą Władysława Swachy. Koncert podobał się, świadczyły o tym liczne owacje i … bis, w czasie, którego wykonano ostatnią część mszy – „Dona Nobis” .

1999 – Dyrygent Wł. Swacha napisał dla zespołu podziękowania m.in. „ … Współpraca z Państwem dała mi wiele powodów do satysfakcji a zaangażowanie i profesjonalne podejście Zespołu miały znaczący wpływ na wysoki poziom całego koncertu …”

1999 – W dwutygodniku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Jedność” ukazał się obszerny artykuł na temat w/w Jubileuszowych Uroczystości Zamojskich Dni Muzyki pióra członkini zespołu „Lechici” p. Marty Słupnej

1999 – w dn. 4/7 XI w HDK odbył się IV Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej. W czasie recitalu zespół „Lechici” wykonał m.in. Młodością Kolumbów, Kresowe Dzieci, O mój Rozmarynie, Czerwone Maki, Wiązankę melodii wojskowych, Raduje się serce. Gościa honorowego Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” w hali na stadionie obejrzało ok. 1200 osób. Występowali również: „Teatr Tradycyjny” z Krakowa ORAZ „Polski Teatr Ludowy” z Lwowa (Ukraina). W konkursie wystąpiło 16 solistów i 8 zespołów wokalnych. Pierwsze miejsce wśród solistów przyznano Dominikowi Samile z Koszalina, drugie Agnieszce Chomik z Olsztyna, a trzecie Agnieszce Janków z Żagania. W kat. Zesp. 1. „Camelot” z Rzeszowa, 2. „Trzy plus cztery” z Krakowa, 3. „Mirt” z Modlina. Wyróżniono zespół „Yago” z Hrubieszowa. W Jury zasiadał m.in. twórca hrubieszowskiego festiwalu ks. major dziekan dekanatu „Północ” w Hrubieszowie A. Puzon. Zespół Lechici, kpt Jerzy Baj, Janusz Bieńko oraz Leszek Opała (wszyscy z Hrubieszowa) otrzymali nagrody za przygotowanie wszystkich dotychczasowe festiwale. Koncert galowy poprowadziła jak zwykle pochodząca z Hrubieszowa Anna Dąbrowska – spikerka TV Lublin

1999 – 10 XI na zaproszenie Bractwa Kurkowego zespół wystąpił w Krakowie z koncertem Pieśni Patriotyczno – Religijnych w 81 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Zaśpiewano: Krakowiaki, Wiązankę mel. wojskowych, Piechota, O mój Rozmarynie, Raduje się serce, Kirasjerzy (I. Szwanc), Kresowe dzieci, Czerwone maki, Żeby Polska (I. Szwanc), Młodością Kolumbów, Alleluja, biją dzwony, Pieśń o nienarodzonych, Wiązanka mel. rozrywkowych, Występowali: I. Szwanc, B. Polak, Paweł Kasztelański, S. Niemczyk, M. Nosko, M. Sołtysiak, M. Klimberzin, A. Brzostowska, M. Słupna, E. Tymecka, A. Wojciechowska, J. Kaczkowska, K. Załuski, M. Dec, Tomasz Dąbrowski, L. Skowroński, światła K. Zawisza. Koncert prowadził Krzysztof Kołtun zaprzyjaźniony z zespołem poeta ludowy

1999 – 27 IX Warszawa występ zespołu z koncertem Pieśni Patriotycznej związanym z obchodami 10 – lecia ZCHN – u w Sali Balowej Zamku Królewskiego. Obecny był m.in. Marszałek Sejmu p. Maciej Płużyński i MON p. Szeremietiew. W godzinach wieczornych odbył się Bankiet Jubileuszowo – Andrzejkowy, w którym uczestniczyli członkowie zespołu, a muzycznie czas umilał zespół „Solero” – trzech chłopców z „Lechitów”.

1999 – Podczas uroczystej pasterki obok tradycyjnych Kolęd po raz pierwszy zespół wykonał „Wołyńską Kołysankę” do słów Krzysztofa Kołtuna i muzyki Włodzimierza Dębskiego

1999 – Dn. 27 XII zespół spotkał się na uroczystej Wieczerzy Opłatkowej, część oficjalną poprowadził ks. dziekan A. Puzon, potem były życzenia i dzielenie się opłatkiem. Spotkanie upłynęło w atmosferze radosnej zabawy i tańców.

Cdn.

Kroniki prowadziła i prowadzi długoletnia członkini „Lechitów” p. Marta Słupna, na podstawie których, kalendarium

opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009