Lepiej zapobiegać…

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, szczególnie w zakresie przeciwdziałania przemocy, zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz ochrony ich zdrowia i życia na terenie szkoły to jeden z celów każdej szkoły. Zespół Szkół nr 1 realizując ten priorytet współpracuje z różnymi instytucjami i specjalistami.

Reklamy

Warto podkreślić, że nigdy nie odmówił nam współpracy Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Hrubieszowie – p. Robert Kowalczuk.

W tym roku również wygospodarował czas na spotkanie z młodzieżą naszej szkoły i 17 listopada 2010 roku odpowiadał na ich pytania. Uczniowie dowiedzieli się m.in. co grozi osobie nieletniej za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub narkotyków, jakie konsekwencje mogą spotkać spożywającego alkohol w miejscu publicznym, jakie kary grożą za ubliżanie funkcjonariuszom publicznym czy posiadanie narkotyków.

Sędzia wyjaśniał też kiedy nastolatek może stanąć przed sądem karnym i odpowiadać jak dorosły.

Pan R. Kowalczuk przestrzegał również przed szkodliwym działaniem środków odurzających oraz „dopalaczy”.

Takie spotkania znacznie zwiększają świadomość i wiedzę prawną młodzieży.

***

Opracowanie:
Józef Dyniec (ZS nr 1)