14 lipca 2024

List Starosty do Szkół

Dzień Edukacji – List Starosty do Szkół – 12 październka 2007 r.
Szanowni Dyrektorzy, Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy szkół i placówek oświatowych powiatu hrubieszowskiego.

Reklamy

Z wielką przyjemnością zwracam się do Państwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej także tą drogą.

Jestem przekonany, iż Państwa zaangażowanie i inicjatywa nie ma sobie równych. Dziś nikt nie ośmieli się podważyć dorobku i roli społecznej, historycznej i kulturotwórczej jaką Państwo pełnicie.

Reklamy

Lawinowa globalizacja doprowadziła do sytuacji, w której zapominamy o naszej przeszłości, historii i niekiedy zatracamy suwerenność kulturalną narodu.

Polska szkoła zawsze była ostoją patriotyzmu, prawdziwych wartości i kultu pracy.

Reklamy

Mam nadzieję, iż wspólnie stworzymy przeciwwagę dla bezmyślnej komercjalizacji ogarniającej nasze małe ojczyzny.

Każdy z nas uczy się całe życie i swoją wiedzę oraz doświadczenie powinien wykorzystać z pożytkiem dla innych ludzi.

Ja mam nadzieję, iż problemy, które nas ogarniają wspólnie rozwiążemy i znajdziemy złoty środek w kreowaniu naszej powiatowej oświaty.

Nasze wspólne korzenie i wartości jakie wynieśliśmy z domu rodzinnego oraz codzienny wysiłek pokoleń wychowanych w polskiej szkole nie może zostać zmarnowany.

Pamiętamy, podziwiamy i szczycimy się dorobkiem naszych nauczycieli i wszystkich pracowników sfery oświatowej.

To oni uczą nas rozumienia świata, wykorzystania własnych możliwości i umiejętności emocjonalnego przeżywania.

To nasi wychowawcy przygotowują do życia poprzez naukę codzienności, przekazywanie mądrości, wiedzy i umiejętności, które motywują do działania na rzecz innych.

Pielęgnowanie i promowanie największych wartości stanowi bazę do dalszego rozwoju i mam nadzieję doprowadzi do zmian, które uzdrowią zagubione dusze bezkrytycznie zafascynowanych cywilizacją młodych ludzi.

Życzę Państwu aby nasz piękny kraj, polska szkoła i wszyscy Polacy żyli zdrowo i na nowo odkryli, iż współpraca i zgoda jest jedynym kluczem do sukcesu.

Dziękuję Państwu za wysiłek, poświęcenie i drogowskazy życiowe, które sprawiają, iż marzenia waszych wychowanków częstokroć przekształcają się w rzeczywistość.

Z wyrazami szacunku
Józef Kuropatwa
Starosta Hrubieszowski