LUKS Grześ zamiast 6 tysięcy otrzyma tysiąc złotych

3 września na nadzwyczajnej sesji Rada Miasta Hrubieszowa przyznała na wniosek Burmistrza Miasta dodatkowe fundusze dla Miejskiego Klubu Sportowego „Unia” Hrubieszów i Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Grześ” Hrubieszów.

Reklamy

Unia miała otrzymać 34 tys., a Grześ 6 tys. złotych. Pieniądze pochodzić miały z rezerwy budżetowej miasta.

W dniu 4.10.2012r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w wyniku którego Miejski Klub Sportowy otrzymał 34 000 zł., a Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu wnioskującemu o dotację w wysokości 6 000 zł., przyznano kwotę 1 000 zł. W uzasadnieniu do rozstrzygnięcia konkursu w stosunku do LUKS „Grześ” czytamy: „W związku z tym, że oferta pokrywa się czasowo z zadaniem realizowanym do 15.12.2012 r. dotację przyznaje się na okres od 16.12.2012 r. do 30.12.2012 r.”