21 maja 2024

Manifestacja społeczności lokalnych w obronie sądów

W dniu 28 lutego 2012r. (wtorek) godzina 12.00 przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości odbędzie się manifestacja społeczności lokalnych w obronie sądów, przewidzianych w projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości do likwidacji z dniem 1 lipca 2012r.

Zgromadzenie zostało formalnie zgłoszone do władz Miasta Warszawy Wydziału Imprez Masowych i Zgromadzeń Publicznych w dniu 20 lutego 2012r.
 
Organizatorem zgromadzenia będzie Wojciech Błaszczyk, działający w imieniu Obywatelskiego Komitetu Obrony Sądu w Sochaczewie. 
 
Współorganizatorami zgromadzenia będzie Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz Inicjatywa Obrońmy Sądy, która zobowiązała się do dostarczenia na zgromadzenie zebranych przez nią podpisów obywateli pod petycją do Ministra Sprawiedliwości (około 150 000). 
 
Wszyscy dotychczasowi rozmówcy wyrażają poparcie dla inicjatywy zgromadzenia i pracują nad formułą uczestnictwa w nim. Uprzejmie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatów, w których planowane jest zniesienie sądów do udziału w zgromadzeniu.
 
Wszelkie zapytania i informacje odnośnie organizacji zgromadzenia uprzejmie proszę o kierowanie do Wojciecha Błaszczyka na adres mailowy: wojciech.blaszczyk@adwokatura.pl lub telefoniczny: 602718302