Międzyszkolny konkurs ekologiczny

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury ogłasza międzyszkolny konkurs ekologiczny pod tytułem „Gra ekologiczna” organizowany w ramach edukacyjnego projektu ekologicznego EKO – ZDOBYWCY.

Reklamy

Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych ma na celu zwiększenie zainteresowania młodzieży otoczeniem przyrodniczym.

Celem konkursu jest :

1) poszerzenie wiedzy przyrodniczej,
2) propagowanie wiedzy przyrodniczej,
2) rozbudzanie motywacji do aktywnego poznawania i ochrony przyrody,
3) kształtowanie nawyków ekologicznych,
4) rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody,
5) wyrabianie aktywnej postawy wobec problemu ochrony środowiska,
6) propagowanie wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów,
7) uświadomienie konieczności ochrony środowiska naturalnego przed zniszczeniem,
8) kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania odpadów,
9) wyrabianie szacunku do praw przyrody,
10) dostrzeganie zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem,
11) propagowanie idei zrównoważonego rozwoju,
12) aktywizacja i promocja szkół poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań uczniów.

 

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury z Hrubieszowa realizuje projekt pod nazwą „EKO – ZDOBYWCY” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przeznaczonych na zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W ramach projektu odbędą się wycieczki charakterze poznawczo-edukacyjnym dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do ciekawych miejsc między innymi do Jura Parku w Bałtowie, Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego w Zwierzyńcu, Ośrodka Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie,  konkurs fotograficzny „Ciekawostki przyrodnicze w obiektywie”, quizy dla przedszkolaków, konkursy dla szkół podstawowych oraz Objazdowe Kino Ekologiczne. Ponadto w ramach projektu odbędzie się konferencja „Ekologiczne Lubelszczyzna”.

Zapraszamy szkoły i młodzież do uczestnictwa w projekcie „EKO – ZDOBYWCY”


REGULAMIN »

KARTA ZGŁOSZENIA »

 

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury

Kontakt i więcej informacji: 

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury

22-500 Hrubieszów

www.saak.org.pl

tel. 84 696 4880