26 maja 2024

Miejskie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Miejskie uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela odbyły się 15 października 2013 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury.

14 października jest w Polsce obchodzony jako dzień upamiętniający dokonania Komisji Edukacji Narodowej, ale też dzień, w którym tradycyjnie dziękujemy nauczycielom za ich pracę.

Miejskie uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela odbyły się 15 października 2013 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury. Spotkanie z dyrektorami miejskich placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, nauczycielami, emerytami i pracownikami administracji, a także przedstawicielami związków zawodowych uświetniła część artystyczna przygotowana przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 pod kierunkiem Pani Beaty Fabrowskiej, Pani Agnieszki Ślażyńskiej i Pana Marcina Mroza.

 

W trakcie uroczystości siedmiu nauczycieli, którzy w sierpniu br. zdawali egzamin na nauczyciela mianowanego, otrzymało akty mianowania:

1. Ks. Krzysztof Cyranowski – Zespół Szkół Miejskich Nr 2

2. Agnieszka Mróz – Zespół Szkół Miejskich Nr 2

3. Katarzyna Iwańczuk – Miejskie Przedszkole Nr 1

4. Monika Bator – Zespół Szkół Miejskich Nr 1

5. Monika Anigacz – Zespół Szkół Miejskich Nr 1

6. Patrycja Lipska – Zespół Szkół Miejskich Nr 3

7. Daniel Lipski – Zespół Szkół Miejskich Nr 3

 

Jak co roku nauczyciele za swój trud, ciężką pracę i szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymali od Burmistrza Miasta Nagrody pieniężne. W bieżącym roku byli to: 

1.      Pani  Barbara Mielniczuk – Zespół Szkół Miejskich Nr 1

2.      Pani Edyta Kucharska – Zespół Szkół Miejskich Nr 1

3.      Pani Monika Jakoś – Wór – Zespół Szkół Miejskich Nr 1

4.      Pani Jadwiga Stępka – Zespół Szkół Miejskich Nr 2

5.      Pani Ewelina Winiarska – Zespół Szkół Miejskich Nr 2

6.      Pani Bożena Szlonzak – Zespół Szkół Miejskich Nr 3

7.      Pan Kamil Wojciechowski – Zespół Szkół Miejskich Nr 3

8.      Pani Dorota Bożek – Zespół Szkół Miejskich Nr 3

9.      Pani Anna Pal – Przedszkole Miejskie Nr 1

10.  Pani Ewa Ciężka – Przedszkole Miejskie Nr 3

11.  Pani Maria Jastrzębska  – Przedszkole Miejskie Nr 3

12.   Pani Bożena Florek – Przedszkole Miejskie Nr 5

 

W 2013 roku grono nauczycieli zostało także wyróżnione nagrodami resortowymi.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Maria Borkowska – Przedszkole Miejskie Nr 1, Beata Caboń – Zespół Szkół Miejskich Nr 2, Marzena Jędruszczak – Zespół Szkół Miejskich Nr 3, Urszula Wnorowska – Przedszkole Miejskie Nr 1.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymał Artur Dąbrowski – Zespół Szkół Miejskich Nr 2

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali – Iwona Chrząstek – Zespół Szkół Miejskich Nr 3, Krzysztof Łopocki – Zespół Szkół Miejskich Nr 3.

Nagrodą Kuratora Oświaty został wyróżniony Janusz Hołownicki z Zespołu Szkół Miejskich Nr 3.

 

Tekst: UM Hrubieszów