Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy

Rejonowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, które odbyły się 26 kwietnia 2007 r. przebiegały pod hasłem „Wypadek to nie przypadek”.

Reklamy

Organizatorzy imprezy mieli na uwadze promocję I Globalnego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Mistrzostwa odbyły się pod patronatem Pana Zdzisława Kosakowskiego Prezesa Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”

Współorganizatorami byli:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
Urząd Miasta w Hrubieszowie
Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” w Hrubieszowie
Powiatowa Komenda Policji w Hrubieszowie
Państwowa Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Hrubieszowie
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Szkoły średnie z terenu powiatu hrubieszowskiego i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Na 4 upozorowanych stacjach wypadków pomocy udzielało 6 zespołów ratowniczych ze szkół średnich oraz 2 zespoły jednostek ochotniczych Straży Pożarnych.

W kategorii szkoły zawodnicy zajęli następujące miejsca:
I.Zespół Szkół Nr 3 w Hrubieszowie
II.Zespół Szkół Nr 2 w Hrubieszowie
III.Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie

W kategorii Straży Pożarnych
I.Ochotnicza Straż Pożarna w Mirczu
II.Ochotnicza Straż Pożarna w Teptiukowie

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni Pucharami, Dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Organizatorzy dziękują sponsorom oraz Komisji Sędziowskiej za pracę podczas Mistrzostw.

zobacz zdjęcia >>