29 lutego 2024

Młodzież zapobiega pożarom – gmina Horodło

W dniu 18 marca 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Reklamy

W eliminacjach brało udział 19 osób w trzech grupach wiekowych:
– 9 uczniów ze szkół podstawowych,
– 7 uczniów ze szkół gimnazjalnych,
– 3 uczniów ze szkoły ponadgimnazjalnej.

Reklamy

W skład Jury weszli:
1. Przewodniczący – kpt. Paweł Chromiec – przedstawiciel KP PSP w Hrubieszowie,
2. Sekretarz – Paweł Bednarczuk – pracownik UG Horodło,
3. Członek – Piotr Szymusiak – Komendant Gminny OSP,
4. Członek – Paweł Augustynek – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Strzyżowie i w Kopyłowie

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowa):
I miejsce – Michał Borowski – SP w Kopyłowie;
II miejsce – Piotr Sakowski – Szkoła Podstawowa w Kopyłowie;
III miejsce – Sandra Kopeć – Szkoła Podstawowa w Strzyżowie.

II grupa wiekowa (gimnazja):
I miejsce – Michał Romak – Zespół Szkół w Horodle /Gimnazjum Publiczne/;
II miejsce – Łukasz Lipniewski – Gimnazjum Publiczne w Strzyżowie;
III miejsce – Krystian Juźwiak – Zespół Szkół w Horodle /Gimnazjum Publiczne/.

III grupa wiekowa (szkoła ponadgimnazjalna):
I miejsce – Przemysław Paluch – Zespół Szkół w Horodle /LO/;
II miejsce – Patryk Grabowski – Zespół Szkół w Horodle /LO/;
III miejsce – Przemysław Pańko – Zespół Szkół w Horodle /LO/.

Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia ufundowane przez Wójta Gminy Horodło – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle.

Etap powiatowy OTWP odbędzie się 25 marca 2011 roku o godz. 10 00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, ul. Gródecka 36.

Zakwalifikowali się do niego następujący uczniowie:
Grupa I – Michał Borowski – Szkoła Podstawowa w Kopyłowie;
Grupa II – Michał Romak – Zespół Szkół w Horodle /Gimnazjum Publiczne/;
Grupa III – Przemysław Paluch – Zespół Szkół w Horodle /Liceum Ogólnokształcące/.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół za udział w eliminacjach oraz nauczycielom i opiekunom za włożony wysiłek w przygotowanie uczestników do turnieju. Słowa podziękowania kierujemy do Pana Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie za pomoc w przeprowadzeniu turnieju oraz Panu Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle za udostępnienie sali widowiskowej.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

GALERIA »

***

Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP
w Horodle
Paweł Bednarczuk