„Mundurówka” to nauka poprzez działanie

Sztuki walki, ćwiczenia na strzelnicy, musztra, zajęcia na poligonie oraz nauka pierwszej pomocy – to tylko niektóre z elementów szkolenia kadetów w Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych Zamość. Dzięki nim uczniowie „Mundurówki” w Zamościu mają przewagę w rekrutacji do służb mundurowych.

Reklamy

 

Dla każdego kierunku kształcenia najistotniejsza jest praktyka. W LO CSM Zamość tego typu zajęcia stanowią ważną część nauczania z zakresu edukacji mundurowych. Zajęcia praktyczne są odrębne dla każdej specjalizacji i mają na celu jak najpełniejsze przygotowanie kadeta do podjęcia w przyszłości służby w danej formacji.

Uczniowie klas wojskowych mogą korzystać z obiektów wojskowych, na których doskonalą swoje umiejętności i wdrażają zdobytą wiedzę. Każdy z kadetów takiego oddziału uczestniczy w obowiązkowych szkoleniach z posługiwania się bronią, musztry, terenoznawstwa oraz innych zagadnień z zakresu ogólnowojskowych. Dla młodzieży istotnym elementem jest możliwość współpracowania z czynnymi żołnierzami jednostek wojskowych, którzy pełnią funkcję instruktorów w czasie ćwiczeń. Natomiast kadeci profilu straży granicznej skupiają się na budowaniu wytrzymałości fizycznej w ramach poligonów sprawnościowych. Dodatkowo szkolą się z zakresu posługiwania się bronią oraz postępowania podczas zatrzymań. W klasach policyjnych nacisk jest kładziony na ćwiczenia z zakresu zasad użycia przymusu bezpośredniego, posługiwania się kajdankami i tonfą policyjną. Młodzież uczestniczy w zajęciach, podczas których dokonuje się zatrzymania przy wykorzystaniu psa policyjnego. Kadeci zyskują wiedzę praktyczną z zakresu technik kryminalistycznych m.in. zabezpieczania śladów daktyloskopijnych. Dzięki współpracy z KM PSP w Zamościu uczniowie z klas pożarniczych uczestniczą w zajęciach na terenie jednostki, gdzie mają możliwość poznania sprzętu wykorzystywanego przez strażaków. Każdy z uczniów tego oddziału zyskuje wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy i postępowania w sytuacjach zagrażających życiu. Od przyszłego roku uczniowie pogłębią również wiedzę w klasie o specjalizacji ratownik medyczny – pielęgniarka.

Wszyscy uczniowie „Mundurówki” uczestniczą w obowiązkowych zajęciach ze sztuk walki, gdzie ćwiczą metody samoobrony i techniki dostosowane do wymagań poszczególnych służb. Oprócz obowiązkowych lekcji wszyscy chętni mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach dodatkowych, w ramach których poszerzą swoją wiedzę z zakresu technik walk. Dla odważnych i ambitnych organizowane są obozy survivalowe, w czasie których kadeci zyskują wiedzę z zakresu technik przetrwania. Uczniowie każdego z oddziałów przygotowują się do przyszłej służby nabywając umiejętności, które będą rozwijać w czasie studiów na uczelniach wyższych oraz w przyszłej służbie. Dzięki tak zróżnicowanym formom kształcenia nauka w LO CSM Zamość to praca, ale też i zabawa, która wciągnie każdego miłośnika służb mundurowych.

 

(tekst i fot. mat. partnera)