30 maja 2024

Najciekawsza Praca Roku

Hrubieszów

Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie ogłasza konkurs plastyczny NAJCIEKAWSZA PRACA ROKU w ramach corocznej imprezy JESIEŃ PLASTYCZNA – HRUBIESZÓW 2009.

Jest to konfrontacja prac z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku i tkaniny artystycznej. Jesienna ekspozycja umożliwia debiut wystawienniczy, ocenę prac przez komisję artystyczną i publiczność, integruje twórców z różnych środowisk. Jest prezentacją różnych form i technik plastycznych. Każda praca ubiega się o miano NAJCIEKAWSZEJ PRACY ROKU.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy plastycy, absolwenci liceów plastycznych, studenci wyższych uczelni z wyjątkiem Akademii Sztuk Pięknych. Należy złożyć lub przesłać do 18 września br. co najmniej dwie prace na adres Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Prace muszą być wykonane w ostatnich dwóch latach, oprawione w listwy, ramy, passe-partout oraz opisane: imię i nazwisko, tytuł i wartość pracy. Format i technika dowolna.

W konkursie biorą udział również prace powstałe na XXXI Plenerze Malarskim organizowanym przez Hrubieszowski Dom Kultury w bieżącym roku. Komisja artystyczna powołana przez organizatora dokona rozstrzygnięcia konkursu, przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia rzeczowe. Komisja dokona wyboru prac do wystawy.

Główna nagroda – NAJCIEKAWSZA PRACA 2009 ROKU ufundowana przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz pozostałe nagrody: Starosty Hrubieszowskiego, Wójta Gminy Hrubieszów, Dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury zostaną wręczone w listopadzie br. podczas inauguracji JESIENI PLASTYCZNEJ w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora, natomiast wyróżnione i pozostałe zostaną zwrócone autorom po zakończeniu wystawy tj. ok.15 grudnia 2009 r. Organizator zabiega o dodatkowe nagrody i wyróżnienia oraz zastrzega sobie prawo reprodukowania prac w katalogu bez uiszczania honorarium.

Szczegółowych informacji udziela :
Komisarz wystawy: Andrzej Marut, Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7, 22 – 500 Hrubieszów, tel. 084 696 2615, fax. 084 696 4744.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

Zobacz inaugurację Jesieni Plastycznej 2008 »

Hrubieszow LubieHrubie 2009