5 marca 2024

Największe bezrobocie – w powiecie hrubieszowskim

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że bezrobocie w województwie lubelskim w ubiegłym roku wyniosło 13 procent. Wzrosło ono w porównaniu do analogicznego okresu roku 2009. Najtrudniejszą sytuację związaną z bezrobociem GUS odnotował w powiatach opolskim, kraśnickim, włodawskim, świdnickim, chełmskim i hrubieszowskim. Wynosi ono ponad 18 procent.

Reklamy

Ponadto największą grupę stanowią bezrobotni z najniższym stażem pracy. W większości powiatów prawie 60 procent bezrobotnych to osoby, które pracują krócej niż 5 lat.