Nowy hrubieszowski informator turystyczny

Muzeum im ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie przy udziale Starostwa Powiatowego wydało krótki przewodnik turystyczny po powiecie hrubieszowskim zawierający podstawowe informacje przydatne każdemu turyście planującemu odwiedzić gościnną i turystycznie atrakcyjną ziemię hrubieszowską.

Reklamy

Przewodnik zawiera 32 strony merytorycznych informacji oraz 77 fotografii z terenu powiatu. Układ treści publikacji podzielono według kryterium administracyjnego podziału powiatu na gminy. Przewodnik opisuje po kolei, począwszy od miasta Hrubieszów, każdą z ośmiu gmin powiatu i wszystko co warto w nich zobaczyć. Poza atrakcjami turystycznymi zawiera także podstawowe dane o każdej z gmin. W przewodniku zamieszczona jest mapa turystyczna powiatu z zaznaczonymi szlakami turystycznymi, hotelami, kwaterami agroturystycznymi, wartymi obejrzenia zabytkami itp. Dołączono również osobną mapkę gockiego szlaku.

W przewodniku, poza wspomnianymi opisami turystycznych atrakcji ziemi hrubieszowskiej, znajdują się także podstawowe, każdemu przydatne dane takie jak: adresy i numery telefonów urzędów, instytucji publicznych oraz kwater agroturystycznych.

Opisywana publikacja stanowi niewątpliwie cenne źródło informacji na temat powiatu. Ze względu na rzetelność prezentowanych tam informacji, opartych o bogata bazę źródłową (bibliografia zawierająca 17 pozycji). Może stać się ona – przynajmniej na początek – swego rodzaju vademecum każdego turysty chcącego odwiedzić nasza piękną ziemię, którego jej nieodparty urok i tajemniczość skłoni do zapuszczenia się w te tereny.

tekst i foto
Starostwo Powiatowe