Obchody 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Hrubieszowskiej

Uroczystość odbędzie się 27 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się gala podsumowująca obchody 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Hrubieszowskiej.

Reklamy

 

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych miasta, gmin i powiatu, służb mundurowych, szkół, instytucji, stowarzyszeń, organizacji, a także inni zaproszeni goście.

W czasie gali przedstawiono historię Międzynarodowego i Polskiego Czerwonego Krzyża, a także działalność organizacji na Ziemi Hrubieszowskiej. Wręczono również medale zasłużonym dizałaczom i podziękowania przyjaciołom PCK.

Program artystyczny i catering przygotowała młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie pod opieką swoich nauczycieli. Wystąpił również hrubieszowski Klub Seniora CZAS.

Organizatorem uroczystości był Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie.

 

***

 

Gala podsumowująca obchody 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża odbyła się 27 listopada 2019 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatu Hrubieszowskiego.

Patronat nad obchodami 100-lecia objęli:

Maryla Symczuk – Starosta Powiatu Hrubieszowskiego,

Marta Majewska – Burmistrz Miasta Hrubieszów,

Tomasz Zając – Wójt Gminy Hrubieszów.

 

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów PCK i odśpiewaniem hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Działania towarzyszące podczas obchodów 100-lecia:

oprawa z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie,

wystawa plakatów – 7 Zasad Czerwonego Krzyża,

wystawa fotografii z historii PCK na Ziemi Hrubieszowskiej,

mapa miejscowości, w których działają jednostki podstawowe Polskiego Czerwonego Krzyża w powiecie hrubieszowskim.

 

Pani Prezes Teresa Futyma przedstawiła krótki zarys powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Rok 2019 to rok wyjątkowy, Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą polską organizacją humanitarną i obchodził swoje setne urodziny. Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych czy politycznych.

W powiecie hrubieszowskim Polski Czerwony Krzyż powstał w 1922 roku. Jego Pierwszym Prezesem był pan Piotr Makarewicz Burmistrz Hrubieszowa, zastępcą Aleksander Rybiński z kolei skarbnikiem Ludomir Dubiszewski. Obydwaj byli lekarzami.

Kolejnym Prezesem był pan Władysław Kuczewski – lekarz powiatowy w szpitalu w Hrubieszowie, mieszkaniec Kryłowa. Historia pisana przez życie opowiedziana została przez młodzież i wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jubileusz nie miałby miejsca, gdyby nie Państwo – ludzie dobrej woli, którzy wspólnie pracowali na naszą rzecz realizując czerwonokrzyskie zadania. Biorąc po uwagę powyższe stwierdzenia podobnie jak dawniej rzecz dzieje się tu i teraz. Inicjatywa organizacji obchodów 100-lecia powstała już po zakończeniu obchodów 95 – lecia, czyli w roku 2014.

 

Pani Prezes przywitała zaproszonych gości:

Panią Marylę Symczuk – Starostę Powiatu Hrubieszowskiego,

Panią Martę Majewską – Burmistrza Miasta Hrubieszów,

Pana Roberta Palichleba – przedstawiciela Wójta Gminy Hrubieszów.

Pana Wojciecha Sołtysiaka – v-ce Starostę

Pana Ryszarda Wieczorka – Przewodniczącego Rady Gminy w Mirczu

Pana Jerzego Wikło Wieloletniego Prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie,

Panią Martę Małyszek -Wójta Gminy Mircze,

Pana Grzegorza Drewnika – Wójta Gminy Dołhobyczów,

Panią Monikę Szumiło – przedstawiciela Wójta Gminy Uchanie.

 

Przedstawiciele służb mundurowych w osobach:

kpt. Agnieszkę Gdula – Reprezentującą Dowódcę 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie,

st. kpt. mgr inż. Tomasza Zwolaka – Zastępcę Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie,

Tadeusza Wdowiaka – Komendanta Straży Miejskiej w Hrubieszowie,

Pawła Janiela – przedstawiciela Kapelana 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie.

 

Dyrektorów, Prezesów zaprzyjaźnionych zakładów pracy, instytucji i organizacji:

Dariusza Czujkowskiego – Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego Hrubieszów,

Tomasza Sułkowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Zarządzania Kryzysowego i Obronności Starostwa Powiatowego Hrubieszów,

Małgorzatę Nowak – przedstawiciela Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki w Hrubieszowie,

Bartłomieja Barteckiego – Dyrektora Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,

Justynę Wojtiuk – historyka Muzeum ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,

Sławomira Marciniuka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie,

Emilię Feliksiak- Dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury,

Zdzisława Kosakowskiego – Prezesa Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Hrubieszowski w Hrubieszowie,

Jerzego Krzyżewskiego – Prezesa Regionalnego Towarzystwa Hrubieszowskiego,

Halinę Bogatko – Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie,

Zofię Pietruk – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach,

Danutę Gerynowicz -Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie,

Jolantę Laskowską – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

 

Gości z Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża:

Urszulę Drozdowską- Hradil – promotor honorowego krwiodawstwa i promocji zdrowia,

Andrzeja Szawurskiego – Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

Marka Szymańskiego – członka Lubelskiego Oddziału Okręgowego,

Tomasza Kubiczka – pracownika Lubelskiego Oddziału Okręgowego.

 

Dyrektorów Szkół z nauczycielami i Opiekunami Szkolnych Kół Polskiego Czerwonego Krzyża:

Lecha Jurczuka – Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie,

Marka Kozielewicza – Dyrektora Technikum nr 1 w Hrubieszowie,

Alicję Borkowską – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,

Bożenę Kozielewicz – przedstawiciela Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie

Izabelę Czerw – przedstawiciela Dyrektora Szkoły nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie,

Marzannę Bednarczuk – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjr Henryka Dobrzyńskiego „Hubala” w Hrubieszowie.

Pana Macieja Łyko, który od wielu lat jest z nami, promuje naszą działalność na portalu „lubiehrubie”.

 

Pani Prezes powitała wszystkich gości, którzy przybyli na uroczystość: nauczycieli, krwiodawców, seniorów, pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża, młodzież i wszystkich
nie wymienionych.

Następnie rozpoczęto inscenizację dotyczącą założenia Czerwonego Krzyża przez Henry Dunanta. Część artystyczną pt: „Historia twórcy Czerwonego Krzyża” przygotowała Pani Beata Tomaszczuk członek Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie. Wykonawcami byli uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Prezentacje historyczne przygotowane przez Panią Justynę Wojtiuk historyka Muzeum Hrubieszowskiego poprowadzili:

Pan Ryszard Wieczorek Przewodniczący Rady Gminy Mircze, pasjonat historii, posiadacz ogromnej wiedzy w tym o działalności Prezesa Hrubieszowskiego Oddziału PCK nieżyjącego już Władysława Kuczewskiego.

Pan Jerzy Krzyżewski Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego.

Pani Barbara Olejarz i Pan Roman Kurantowicz rodzina Pani Heleny Kurantowicz.

Każda z prezentacji przeplatana była pieśnią patriotyczną w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

 

W drugiej części Pani Prezes przedstawiła teraźniejsze działania organizacji na terenie powiatu hrubieszowskiego.

 

Pierwsze działania rozpoczęły się już:

18 stycznia 2019 roku – na dzień ten przygotowane zostały przez wyprawki dla noworodków, które w tej dobie urodzą się w hrubieszowskim szpitalu. Niestety nie mogliśmy ich przekazać ponieważ w tym czasie nie urodził się żaden noworodek.

7 marca 2019 r. została otwarta świetlica Polskiego Czerwonego Krzyża dla seniorów. Zgodnie z projektem określana jest jako „Centrum Zainteresowań Ambitnych Seniorów”.

Od 3 do 10 maja uroczyście obchodzono „Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża”.

6 czerwca około 70 osób z naszego powiatu uczestniczyło w uroczystej Gali z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie. Uroczystość odbywała się w Centrum Spotkania Kultur.

14 czerwca odbyły się uroczyste obchody z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy.

W lipcu otwarto świetlicę dla młodzieży w ramach projektu „Aktywni na 100 lat”. Powołano do działania Grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża.

20 października odbył się festyn na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie zorganizowany przez Grupę Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża. W takcie festynu członkowie Zarządu i młodzież posadzili 100 drzew na 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża. Wśród sadzonek drzew znalazły się dęby przywiezione z wrześniowego Zlotu PCK z Jedlanki Starej.

Obchody 100 lecia w naszym rejonie kończymy dzisiejszą Galą, O tym co teraz robimy, jakie prowadzimy działania przedstawił Pan Tomasz Sułkowski w krótkiej prezentacji multimedialnej. Natomiast mapka wskazywała w jakich miejscowościach skupiają się najaktywniejsze ogniwa naszej organizacji, którą omówił Pan Paweł Walencik.

 

Pani Kierownik Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża Zuzanna Korycka przedstawiła uchwałę o odznaczeniach: medale stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża nadano wymienionym niżej osobom:

Starostwo Powiatowe Hrubieszów,

Urząd Miasta Hrubieszów,

Urząd Gminy Hrubieszów,

Urząd Gminy Mircze,

Teresa Futyma,

Edward Walencik,

Tomasz Sułkowski,

Beata Tomaszczuk,

Stanisław Mendoń,

Joanna Wieczorek-Smerdel,

Paweł Walencik,

Zuzanna Korycka,

Jerzy Wikło,

Waldemar Klajda,

Zdzisław Kosakowski,

Irmina Drawdzik.

 

Pamiątkowe statuetki z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża dostali:

 

Patroni Honorowi uroczystości:

Maryla Symczuk,

Marta Majewska,

Tomasz Zając.

 

Zaprzyjaźnione jednostki ściśle związane z Polskim Czerwonym Krzyżem:

2. Pułk Rozpoznawczy w Hrubieszowie,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie,

Hrubieszowski Dom Kultury,

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Hrubieszowie,

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie,

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

Straż Miejska w Hrubieszowie,

Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie.

 

Szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie,

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hrubieszowie,

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie,

I Liceum Ogólnokształcące w Hrubieszowie,

Technikum Nr 1 w Hrubieszowie,

Technikum Nr 2 w Hrubieszowie,

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Hrubieszowie

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie.;

 

Osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do organizacji uroczystości:

Justyna Wojtiuk,

Ryszard Wieczorek,

Jerzy Krzyżewski,

Maciej Łyko,

Marek Maciejczyk,

Edward Hampel,

 

Pamiątki, statuetki 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża:

 

Wójtowie Gmin:

Stanisław Czarnota – Wójt Gminy Trzeszczany,

Grzegorz Drewnik – Wójt Gminy Dołhobyczów,

Agnieszka Skubis – Rafalska – Wójt Gminy Werbkowice.

 

Osoby współpracujące z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża:

Sławomir Marciniuk – Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie,

Dariusz Czujkowski – Dyrektor Wydzialu Edukacji, Kultury, Kultury fizycznej, Turystki i Promocji Powiatu,

Bartłomiej Bartecki – Dyrektor Muzeum w Hrubieszowie,

Cycylia Górak – była pracownica Polskiego Czerwonego Krzyża,

Józef Czerniak – wieloletni działacz Polskiego Czerwonego Krzyża,

Barbara Olejarz – sympatyk Polskiego Czerwonego Krzyża,

Jerzy Dańczuk – krwiodawca.

 

W informacjach podczas uroczystości dowiedzieliście się Państwo o działalności szkół w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa. Miło mi poinformować, że w roku szkolnym 2018/2019 zespół Szkół nr 1 z Hrubieszowa zajął czołowe miejsca w Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”. Koordynatorem turnieju jest Pani Joanna Wieczorek-Smerdel. Dwie szkoły kierowane są przez Pana Dyrektora Marka Kozielewicza zajęły w okręgu wysokie miejsca.

 

Technikum przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie zajęło:

• I miejsce w kategorii za najwyższy wskaźnik aktywności szkoły,

• I miejsce w kategorii za największą ilość oddanej krwi,

• III miejsce w kategorii za najlepszą promocję Honorowego Krwiodawstwa.

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie zajęło:

• II miejsce w kategorii za najwyższy wskaźnik aktywności szkoły,

• III miejsce w kategorii za najlepszą promocję Honorowego Krwiodawstwa.

 

Wręczenia medali statuetek i dyplomów dokonali:

Pani Starosta Maryla Symczuk,

Pani Burmistrz Marta Majewska,

Pani Prezes Teresa Futyma,

Pan wice Starosta Wojciech Sołtysiak,

Pan Andrzej Szawurski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PCK.

 

Na koniec uroczystości seniorzy Polskiego Czerwonego Krzyża z Klubu „CZAS” uświetniły imprezę swoim występem

Uroczystość odbyła się dzięki wspaniałym ludziom. Przede wszystkim władzom Powiatu, Miasta, Gminy Hrubieszów, młodzieży oraz wszystkich naszych przyjaciół, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. W imieniu Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża
w Hrubieszowie serdecznie dziękuję.

 

Zuzanna Korycka

 

 

 

 

wideo, fot. lubiehrubie.pl