15 lipca 2024

Obchody 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja na placu i w kościele Św. Mikołaja w Hrubieszowie odbyły się uroczystości patriotyczno – religijne z okazji 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Reklamy

Program uroczystości obejmował wystąpienie okolicznościowe Burmistrza Miasta, apel poległych i salwę honorową.  Następnie przybyłe delegacje uroczyście złożyły kwiaty i wieńce na grobie Legionisty.

Biało – czerwone wiązanki składali:

Reklamy

– Duchowieństwo Parafii Św. Mikołaja na czele z  ks. dr Wiesławem Oleszkiem – Dziekanem Dekanatu Hrubieszów Płd.

– Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Tomasz Zając

Reklamy

– władze miasta Hrubieszowa w osobach: Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Pan Tadeusz Garaj, Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Eugeniusz Paczała, oraz zastępca Burmistrza Pan Paweł Perelmuter

– delegacja Powiatu Hrubieszowskiego w osobach: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Pan Stanisław Sitarz, Sekretarz Powiatu – Pan Tomasz Ożóg, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki –  Pan Dariusz Czujkowski

– delegacja Gminy Hrubieszów w osobach: Pan Robert Palichleb, Pan Edward Hampel oraz Pan Jan Kicun

– delegacja Jednostki Wojskowej w Hrubieszowie w składzie: pułkownik dyplomowany  Piotr Bieniek, major Andrzej Kołodziej, starszy chorąży Arkadiusz Rycerz

– Komendant Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie – młodszy inspektor Krzysztof Bartosiewicz oraz podinspektor Tomasz Martyniuk

– delegacja służby więziennej w Hrubieszowie w składzie: major Krzysztof Haładyj i podporucznik Iwona Kot

– delegacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na czele z brygadierem Dariuszem Bednarzem oraz mł. kapitan Wojciech Aleksandrowicz i aspirant Andrzej Jędrzejewski

– Komendant  Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie porucznik Mariusz Kulczyński z asystą

– delegacja Jednostki Strzeleckiej 2020 z Hrubieszowa

– delegacja Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Zamojskiego Koło Obwodu Hrubieszów, 9 Pułk Piechoty Legion Ziemi Zamojskiej

– delegacja Związku Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału Hrubieszów

– delegacja Związku Sybiraków Koło w Hrubieszowie

– przedstawiciel Platformy Obywatelskiej – Pan Mirosław Koszałko

– delegacja Polskiego Stronnictwa Ludowego

– delegacja Prawa i Sprawiedliwości

– delegacja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

– delegacja Niezależnego Samorządnego Związku Rolników Indywidualnych „ Solidarność”

– Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie na czele z prezesem Panem Jerzym Krzyżewskim

– delegacja Młodzieżowej Rady Miasta wraz z opiekunem Panem Andrzejem Podlewskim

– delegacja młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 1

– delegacja młodzieży z Zespołu Szkół Miejskich Nr 2

– delegacja młodzieży z Gimnazjum Nr 1

– delegacja młodzieży z Gimnazjum Nr 3

– delegacja młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1

– delegacja młodzieży z Zespołu Szkół Nr 3

Uroczystość odbyła się z udziałem kompanii honorowej 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, warty honorowej wystawionej przez Jednostkę Strzelecką 2020 z Hrubieszowa oraz pocztów sztandarowych: Zakładu Karnego, Komendy Powiatowej Policji, Polskiego Stronnictwa Ludowego, NSZZ „Solidarność”, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa,  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wojsk Ochrony Pogranicza, Szkoły Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, Gimnazjum Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły, Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II, Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3.

Po części oficjalnej w kościele p.w. Św. Mikołaja odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny, którą celebrował ks. dr Wiesław Oleszek proboszcz parafii Św. Mikołaja.