24 maja 2024

Obradowała Hrubieszowska Rada Gospodarcza

Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej oraz Budżet Obywatelski na 2018 rok a także uchwała Rady Miejskiej w sprawie ulg z podatku od nieruchomości – to jedne z ważniejszych tematów, które znalazły się w porządku obrad Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej.

 

W dniu 11 grudnia b.r. odbyło się kolejne posiedzenia Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej. W obradach uczestniczył Burmistrz Miasta Tomasz Zając oraz Z-ca Burmistrza Marta Majewska, którzy zapoznali przedstawicieli przedsiębiorców z projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2018. 

Zapoznano członków HRG z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz warunków udzielenia pomocy de minimis w związku z tworzeniem nowych inwestycji i nowych miejsc pracy.

Ponadto omówiono propozycje zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa. Dokonano wyboru przedstawicieli do zespołu koordynującego Budżet Obywtelski na rok 2018.

Budżet Obywatelski, który utworzono po raz pierwszy w 2017 r. z inicjatywy członków Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Chociaż był może zbyt skromny – bo 100 tys. zł., ale za jego projektami w głosowaniu wzięło udział ponad 2 tys. mieszkańców w wieku od 13 roku życia.

W 2018 roku kwota będzia taka sama, nie mniej dyskutowano o poprawkach dotyczących kryteriów jego przyznawania.

Poruszono również sprawę obsługi przedsiębiorców przez Gminę Miejską Hrubieszów, skuteczniej wspomagajacą działalność lokalnego biznesu. Przyjęto plan posiedzeń na rok 2018 oraz ustalono wysokość składek, która wyniesie 20 zł. rocznie od każdego członka rady.

 

HRG