Odwołanie Skarbnika Powiatu oraz uzupełnienia składu Rady Powiatu

W dniu 17 maja 2012r. podczas XIII sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie podjęto uchwałę o odwołaniu Jana Korneluka z funkcji skarbnika, w związku z jego przejściem na emeryturę.

Reklamy

Jan Korneluk funkcję skarbnika powiatu hrubieszowskiego pełnił nieprzerwanie od lipca 2000r. Do pracy w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie przeszedł z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Szychowicach.

Podczas sesji podjęto również uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Hrubieszowskiego w związku z wygaśnięciem mandatu radnego. Nowym Radnym został Jan Dworniczak z Wiszniowa, który pracuje jako doradca w Zespole Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie. Pan Jan Dworniczak ma 63 lata, posiada wykształcenie wyższe rolnicze, do grudnia 2002 roku pełnił funkcję wójta gminy Mircze.

Rada Powiatu podjęła także uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Hrubieszowie z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Info i foto: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie