19 czerwca 2024

Ogłoszenie HSM: Przetarg na wynajem lokali użytkowych

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na wynajem lokali użytkowych:

Reklamy

1. W budynku przy ul Narutowicza 31 pow. użytk.   20,18m2

Cena wywoławcza 19,00 zł za m2 + VAT + media

Reklamy

Wadium w wysokości 400 zł.

­

Reklamy

2. W budynku przy ul Narutowicza 31 pow. użytk. 12,50 m2

Cena wywoławcza 19,14 zł za m2 + VAT + media

Wadium w wysokości 240 zł

­

3. W budynku przy ul Narutowicza 25  pow. użytk. 14 m2

Cena wywoławcza 6 zł. za m2 + VAT+ media

Wadium w wysokości 100 zł.

­

4. W budynku przy ul Górna 31  pow. użytk. 63,44 m2

Cena wywoławcza 12 50 zł. za m2 + VAT+ media

Wadium w wysokości 800 zł.

­

5. W budynku przy ul Targowa 24   pow. użytk. 13,04 m2

Cena wywoławcza 9 zł. za m2 + VAT+ media

Wadium w wysokości 90 zł.

­

6. W budynku przy ul Targowa 24  pow. użytk. 9,86 m2

Cena wywoławcza 9 zł. za m2 + VAT+ media

Wadium w wysokości 90 zł.

­

Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2021r o godz. 13°° w siedzibie HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium do dnia 11 .10. 2021, do godz. 14.00 w podanych wyżej wysokościach na konto Spółdzielni:

Bank Spółdzielczy o/Werbkowice – 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002

lub

PKO BP SA o/Hrubieszów – 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178

­

W przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone w poczet kaucji za wynajem lokalu. Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone na wskazane konto.

Przystępujący do przetargu winni okazać potwierdzenie opłaconego wadium Komisji Przetargowej.

Wygrywający wnosi kaucję przed zawarciem umowy w wysokości 2-miesięcznego czynszu.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem tel. 84 696 44 58 lub w biurze Spółdzielni przy ul Polnej 19

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd HSM

­


Artykuł płatny


Zobacz też:

OSP Hrubieszów odznaczona! – ZDJĘCIA

OSP Hrubieszów odznaczona! – ZDJĘCIA