Oświadczenie Zarządu Powiatu w sprawie sytuacji finansowej SP ZOZ w Hrubieszowie

Dziś, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie opublikowało oświadczenie Zarządu Powiatu w sprawie sytuacji finansowej SP ZOZ w Hrubieszowie.

Reklamy

Oświadczenie w sprawie sytuacji finansowej SP ZOZ w Hrubieszowie

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie, w trosce o rzetelność przekazywanych w mediach  informacji dotyczących sytuacji w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Hrubieszowie pragnie przekazać mieszkańcom Powiatu i pracownikom szpitala wiarygodne dane dotyczące kondycji finansowej szpitala, jego dotychczasowego zarządzania i bieżącego funkcjonowania.

Zarząd Powiatu jako organ nadzorujący i kontrolujący działalność szpitala nie miał dostatecznie wystarczających danych  i informacji od byłego dyrektora szpitala Pana Dariusza Gałeckiego odnoszących się do sytuacji finansowej tej jednostki służby zdrowia w naszym Powiecie. Pomimo wielokrotnych zapytań i próśb nie otrzymywaliśmy konkretnych danych, czy wyjaśnień.

Dlatego dziś po otrzymaniu danych finansowo-księgowych musimy stwierdzić, że obecna sytuacja  szpitala jest bardzo trudna.

Zanotował on stratę na koniec roku 2020 w wysokości 2 300 635, 00 zł, pomimo otrzymywania dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia w transzach miesięcznych, które nie musiały być rozliczane, przy uwzględnieniu wykonanych świadczeń. Szpital otrzymywał również dodatkowe środki na walkę z COVID -19.

W porównaniu z ujemnym wynikiem finansowym za 2019 r wynoszącym 3 985 640, 10 zł, sytuacja nie uległa polepszeniu. Bardzo niepokojącym sygnałem dla Zarządu Powiatu jest wynik szpitala za pierwszy kwartał 2021 roku zamykający się stratą 2 227 178, 29 zł.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zarządzanie szpitalem zostało powierzone od dnia 25 marca 2019 r. Panu Dariuszowi Gałeckiemu, który do końca sprawowania swojej funkcji pomijał ten fakt w rozmowach i kontaktach z Zarządem Powiatu.

Narastająca coraz trudniejsza sytuacja finansowa szczególnie widoczna jest  w miesiącu kwietniu, gdzie stan zobowiązań szpitala wynosi 4 224 800 00 zł, a środki finansowe istnieją w kwocie 2 941 000, 00 zł. Szpital nie bilansuje się na kwotę 1 283 000, 00 zł i to już w miesiącu kwietniu. Ta sytuacja stwarza realne zagrożeniu utraty płynności finansowej w okresie najbliższych 2-3 miesięcy.

Zarząd Powiatu chce podjąć wszelkie działania i dołożyć wszelkiej staranności, aby szpital funkcjonował w sposób ciągły i niezakłócony. Dementujemy pojawiające się  w przestrzeni medialnej i na portalach społecznościowych informacje o rzekomej likwidacji lub prywatyzacji szpitala. Takich działań Zarząd Powiatu nie planuje, gdyż jego priorytetem jest zapewnienie społeczności lokalnej dostępu do świadczeń szpitalnych w niezakłócony sposób.

Jest to troska i cel który Zarząd Powiatu będzie realizował.

Należy też wyjaśnić, ze zatrudnienie nowego dyrektora szpitala ma na celu wyprowadzenie go z trudnej sytuacji, usprawnienie jego działania, zapewnienie właściwego poziomu świadczenia usług medycznych.

Wiele emocji budzi ustalone przez Zarząd Powiatu wynagrodzenie dla nowego dyrektora w wysokości 23.000 zł. W tym miejscu należy wyjaśnić, że poprzedni dyrektor w 2020 r. pobrał wynagrodzenie w łącznej  wysokości 542 039, 40 zł.

W ostatnich miesiącach wynosiło ono – grudzień 2020 r. – 50 659, 80 zł, styczeń 2021roku – 48 414, 88 zł , luty 2021r. – 54 311, 29 zł i marzec 2021r.- 52 838, 71 zł. Można w tej sytuacji jedynie zadać pytanie, czy szpital w Hrubieszowie stać było na tak wysokie wynagrodzenie, mając na uwadze jego trudności finansowe. Wynagrodzenie to zostało ustalone przez poprzedni Zarząd Powiatu, który widocznie nie przewidywał skutków swojej decyzji.  

Obecnie chcielibyśmy, żeby nasz szpital rozwijał się pod względem medycznym, podnosił jakość świadczonych usług i warunki pobytu w placówce.

Jesteśmy za tym, żeby lekarze i cały personel pracował w spokojnej atmosferze dla dobra wszystkich pacjentów. Nie chcemy, aby waśnie i spory dominowały nad merytoryczną dyskusją na temat sytuacji w szpitalu i kierunków wyjścia z niej.

Chcemy zapewnić wszystkich mieszkańców , pacjentów jak i pracowników  szpitala, że dołożymy wszelkich starań, aby tę trudną sytuację szpitala ustabilizować, by mógł nieść pomoc pacjentom i służyć społeczności lokalnej wraz z udziałem wykwalifikowanej i specjalistycznej kadry medycznej.

 

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie

Zobacz też:

Dariusz Gałecki: Podziękowania za współpracę

Dariusz Gałecki: Podziękowania za współpracę

LubieHrubie na Twitterze