Pamięć Przeszłości

Dnia 5 października odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu poświęconego regionalizmowi – „Pamięć przeszłości” – skierowanego do bibliotek publicznych powiatu, zorganizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich O/Hrubieszów.

Reklamy

W konkursie udział wzięło 13 placówek bibliotecznych. Za całokształt prac na rzecz regionalizmu, bogaty zasób materiałów bibliotecznych o tematyce lokalnej i regionalnej, różnorodność form upowszechniania wiedzy o historii, ludziach, dorobku kulturowym środowiska, nagrodzono Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie.

Za całokształt prac w dziedzinie promocji własnego środowiska – biblioteki publiczne gminy Hrubieszów.

Za krzewienie idei regionalizmu wśród młodego pokolenia, pamięci o własnym miejscu, wydarzeniach i ludziach, ciekawe wystawy, a w szczególności „Panta Rhei …” – Gminną Bibliotekę Publiczną w Uchaniach.

Wśród czytelników nagrodzono pracę Karoliny Chudzik zaprezentowaną przez Bibliuotekę Publiczną w Werbkowicach.

Wystawę pokonkursową można oglądać do dnia 9. 10. 2006 r. w kawiarni Hrubieszowskiego Domu Kultury.

zobacz zdjęcia >>