22 lipca 2024

Pasy, paski i paseczki… Konkurs plastyczny na projekt pasiaka

Hrubieszowski Dom Kultury przypomina o trwającym naborze prac na konkurs plastyczny na projekt pasiaka „Pasy, paski i paseczki”. Celem konkursu jest powrót do tradycji tworzenia pasiaków, które w poprzednich pokoleniach powstawały inspirowane ułożeniem pól czy też innymi formami otaczającej przyrody.

Reklamy

Prace plastyczne należy wykonać dowolną techniką (kredka, akwarela, farba plakatowa, mozaiki itp.) na formacie A4 lub większym. Każdy uczestnik konkursu składa 2 prace. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje: imię, nazwisko, wiek oraz adres domowy autora, nazwa placówki oraz imię i nazwisko instruktora lub nauczyciela, telefon kontaktowy.

Projekty po zakończeniu konkursu nie będą zwracane autorom, wykorzystane zostaną do wykonania pasiaków z zachowaniem praw autorskich.

Reklamy

Kategorie:
I – klasy IV – VI (szkoła podstawowa)
II – gimnazjum,
III – szkoły ponadgimnazjalne,
IV – dorośli.

Prace należy składać do 5 listopada 2012r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 15 października 2012r. godz. 12:00.

Reklamy

Szczegółowe informacje:
instr. Magdalena Sielicka (pokój nr 9a – I piętro HDK)
tel. 84 696 26 15, kom. 608 435 282.
Hrubieszowski Dom Kultury
ul. 3 Maja 7
22-500 Hrubieszów