9 grudnia 2023

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Zgodnie z tezą Gardnera, każdy człowiek ma wiele stosunkowo odrębnych inteligencji. Nie wszystkie są nazwane i zbadane, ale wszystkie są jednakowo ważne. W odniesieniu do dzieci Gardner wyróżnia 8 typów inteligencji, są to: inteligencja językowa, matematyczno-logiczna, przyrodnicza, wizualno-przestrzenna, muzyczna, ruchowa, interpersonalna i intrapersonalna.

***

Reklamy

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie od kwietnia realizowany jest Projekt Edukacyjny współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

Uczestnikami I etapu Projektu są uczniowie klasy II b pod kierunkiem wychowawcy pani Katarzyny Sztuk.

Głównym celem Projektu jest wdrażanie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia – oparty o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Zgodnie z tezą Gardnera, każdy człowiek ma wiele stosunkowo odrębnych inteligencji. Nie wszystkie są nazwane i zbadane, ale wszystkie są jednakowo ważne. W odniesieniu do dzieci Gardner wyróżnia 8 typów inteligencji, są to: inteligencja językowa, matematyczno-logiczna, przyrodnicza, wizualno-przestrzenna, muzyczna, ruchowa, interpersonalna i intrapersonalna.

Inteligencje te, czyli tak zwany profil inteligencji jest zmienny, ma na to wpływ przede wszystkim środowisko, w którym rozwija się dziecko.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji Projektu była diagnoza uczniów poprzez obserwację, indywidualne rozmowy, a także wywiad z rodzicami w celu określenia dominującej i najsłabszej inteligencji. Znając indywidualne zainteresowania i możliwości każdego dziecka zostały zaplanowane zajęcia w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań.

W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość pracy w tych ośrodkach, które same najczęściej wybierały, ponieważ praca w nich zgodna była z ich zainteresowaniami.

Na zajęciach dzieci korzystały z bardzo atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, które zachęcały uczniów do twórczej pracy w zabawie, bowiem ruch i zabawa są podstawową potrzebą każdego dziecka.

Praca na zajęciach w dużym stopniu pozwoliła na rozwijanie mocnych stron każdego ucznia jak również wspierała nieco słabsze inteligencje.

W dniu 16.12.2009 r. odbyła się prezentacja efektów pracy uczniów w obecności dyrekcji szkoły oraz rodziców. Na prezentacji obecni byli również uczniowie z klasy I „b” i III „a” ze swoimi wychowawczyniami, które w kolejnych etapach będą realizatorami Projektu.

Dzieci miały okazję zaprezentować bogatą wiedzę przyrodniczą oraz aktorskie umiejętności w przedstawieniu pt. „Jesień w przyrodzie”.

Inną formą prezentacji była inscenizacja pt. „Kłopoty Królika” z wykorzystaniem pacynek. W teatrzyku kukiełkowym dzieci poruszały bardzo ważny aspekt w życiu każdego człowieka jakim jest przyjaźń. Udowodniły również, że potrafią zgodnie współpracować w grupie.

Dodatkową atrakcją prezentowanych inscenizacji był występ muzyków z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

Nawiązując do treści przedstawienia o przyjaźni, dzieci zaprezentowały także swoje umiejętności w zakresie inteligencji matematyczno – logicznej, przyrodniczej, wizualno – przestrzennej z wykorzystaniem posiadanych pomocy dydaktycznych.

Prezentację zakończył pokaz sprawności ruchowych z wykorzystaniem akcesoriów sportowych.

Na pamiątkę udziału w realizacji Projektu, każdy uczeń otrzymał maskotkę – Palcynkę.

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009