Podpisanie umowy patronackiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej z HUTW

13 grudnia 2012 r. o godz. 13.30 w Sali Senatu UMCS odbyło się podpisanie umowy patronackiej pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, reprezentowanym przez Prorektor ds. Studenckich prof. sztuk muz. Urszulę Bobryk, a Prezesem Fundacji „Podaj dłoń” i Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku p. Krzysztofem Pirogowiczem w obecności licznej grupy Słuchaczy HUTW.

Reklamy

W uroczystości udział wzięły również: Pani mgr Alicja Borzęcka-Szajner Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS oraz Pani mgr Małgorzata Jaruga Kierownik Biura ds. Kształcenia Ustawicznego UMCS.

Ze strony Fundacji „Podaj Dłoń” uczestniczyły: Pani Edyta Dobosz – Maciuk wiceprezes Zarządu Fundacji oraz Pani Małgorzata Poterucha Przewodnicząca Rady Fundacji.

            UMCS jako Uczelnia patronacka i członek Rady Programowej Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku będzie: brał udział w ustalaniu podstawowego programu Uniwersytetu oraz programu zajęć fakultatywnych na każdy rok akademicki, dbał o wysoki poziom zajęć merytorycznych, zatwierdzał roczny plan finansowy, harmonogram, tematykę i siatkę zajęć.

Pierwsze zajęcia HUTW obędą się w styczniu 2013 r.  

Równocześnie informujemy o trwającej rekrutacji słuchaczy. W ramach opłaty semestralnej w wysokości 60 zł, uczestnicy Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą brać udział w:

 • wykładach ogólnych – kierowanych do wszystkich słuchaczy, prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS;
 • wykładach kierunkowych – przeznaczonych dla słuchaczy zainteresowanych konkretną tematyką odpowiadającą wybranym kierunkom kształcenia:
  • edukacja kulturalna – warsztaty wokalne, teatralne, plastyczne, dyskusyjny klub książki, wieczory twórcze (koncerty, spotkania, dancingi),
  • edukacja społeczna – lektoraty z języka angielskiego, wykłady z dziedziny historii, pierwsza pomoc przedmedyczna, wizerunek i wizaż, spotkania z dietetykiem, kosmetologiem, kuchnie świata, moje drzewo genealogiczne, stare kino, grupy stolikowe (bingo, szarada, szachy, brydż), szkoła dobrej babci i dziadka „ Nie ogarniam!”,
  • edukacja technologiczna – warsztaty z podstaw obsługi komputera, warsztaty fotograficzne,
  • edukacja ekologiczna – zajęcia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska naturalnego, zielona szkoła, kino ekologiczno-przyrodnicze,
  • edukacja pro-zdrowotna – warsztaty gimnastyczne „Bardziej sprawni”: nordic walking, zajęcia relaksacyjne, zajęcia taneczne, zajęcia ruchowe w basenie,
  • edukacja prawna – zajęcia Street law, polegające na nauce działania prawa w praktyce w sposób interaktywny,
  • turystyka – zajęcia, podczas których będzie można poznać i zwiedzić cudowne zakątki regionu, Polski i Europy.

Zajęcia Uniwersytetu odbywać się będą na terenie miasta Hrubieszów.

ZAPISY:
Biuro Organizatora – Fundacja „Podaj dłoń”
ul. 3 Maja 37, Hrubieszów (Dom Nauczyciela, I Piętro)
tel. 84 696 48 80