Podsumowanie realizacji projektu „Stajemy się lepsi”

12 grudnia 2012 r. w Restauracji „Staropolska” w Hrubieszowie odbyła się konferencja podsumowująca roczna realizację projektu systemowego „Stajemy się lepsi”.

Reklamy

Projekt realizowany był w 2012 roku, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 . Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Info i foto: PCPR Hrubiewszów