14 czerwca 2024

Szlachetna Paczka w hrubieszowskim Zakładzie Karnym

W hrubieszowskiej jednostce w ramach akcji „Szlachetna Paczka” 10 – ciu skazanych przeznaczyło z własnych środków sumę 1000 złotych na zakup kuchenki gazowej dla rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

Reklamy

Wychowawca do spraw kulturalno-oświatowych nawiązał kontakt z  Dyrekcją Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie – organizatorem akcji, która wyznaczyła potrzebującą rodzinę. W dniu akcji skazani pod nadzorem wychowawcy zakupili kuchenkę gazową, którą samochodem służbowym, użyczonym przez Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie przewieziono do miejsca zamieszkania wyżej wymienionej rodziny. Były łzy wzruszenia obdarowanych oraz radość skazanych z faktu udzielonej pomocy.


Info i foto: ZK Hrubieszów

Reklamy