14 czerwca 2024

Podsumowanie zebrań Samorządów Mieszkańców

Zakończyły się zebrania sprawozdawczo wyborcze do dziewięciu Samorządów Mieszkańców działających na terenie Hrubieszowa. Zainteresowanie mieszkańców sprawami lokalnymi, jakie leżą w gestii samorządów było niewielkie, co przejawiło się bardzo niską frekwencją.

Reklamy

Podsumowanie zebrań sprawozdawczo-wyborczych Samorządów Mieszkańców miasta Hrubieszowa

Reklamy

Zakończyły się zebrania sprawozdawczo wyborcze do dziewięciu Samorządów Mieszkańców działających na terenie Hrubieszowa. Zainteresowanie mieszkańców sprawami lokalnymi, jakie leżą w gestii samorządów było niewielkie, co przejawiło się bardzo niską frekwencją. We wszystkich zebraniach uczestniczył zastępca burmistrza pan Paweł Pelermuter
(z wyjątkiem „Podgórze”) oraz sekretarz miasta pan Czesław Podgórski. Poniżej przedstawiono nowo wybranych przewodniczących oraz zarządy poszczególnych samorządów.

Reklamy

SM „Kolejarz” – przewodniczący: Danuta Kowalska; zarząd: Sylwester Skowronek, Zofia Wysocka, Ryszard Semeniuk, Lucjan Haciuk; obecnych: 15

SM „Jagielońskie” – przewodniczący: Kazimierz Małyska; zarząd: Anna Hołubik, Krzysztof Skierski, Grażyna Szpit, Wiesław Bańka: obecnych: 35

SM „Piłsudkiego” – przewodniczący: Zenon Poluch; zarząd: Wanda Białecka, Zygmunt Franke, Teresa Potkowik, Marian Nadulski; obecnych: 15

SM „Śródmieście” – przewodniczący: Ryszard Wiech; zarząd: Helena Borek, Aneta Hojda, Danuta Poziomkowska, Piotr Prażak; obecnych: 25

SM „Żeromskiego” – przewodniczący: Kaszyński Romuald; zarząd: Pirogowicz Krzysztof, Dąbrowski Jan, Majewska Marta, Orłowski Waldemar; obecnych mieszkańców: więcej niż 35

SM „Podgórze” – przewodniczący: Pilarczyk Józef; zarząd: Kuropatwa Jerzy, Kwiatkowska Dorota, Mołodkiewicz Urszula, Malinowski Leszek; obecnych mieszkańców: 35-40.

SM „Pobereżany” – przewodniczący: Boruc Wiesław; zarząd: Czarwonka Irena, Patkowski Szymon, Dyl Bartosz, Lebiedowicz Edward; obecnych mieszkańców: mniej niż 15.

SM „Polna” – przewodniczący: Jędruszczak Zdzisław; zarząd: Cisło Marian, Antoniuk Wojciech, Kopera Zygmunt, Panasiewicz Andrzej; obecnych mieszkańców: mniej niż 15.

SM „Sławęcin” – przewodniczący: Gumiela Roman; zarząd: …; obecnych mieszkańców: 25

Ze względu na brak szczegółowych danych, liczba mieszkańców obecnych na zebraniach podana w przybliżeniu.

***

Przygotował: AP