17 kwietnia 2024

Podziękowania!

W imieniu całej rodziny pragniemy podziękować wszystkim, którzy łączyli się z nami w bólu i żałobie po śmierci ś.p. Tadeusza Handziuk.


Serdeczne podziekowania dla: Proboszcza Andrzeja Puzona oraz przedstawicieli Jednostki Wojskowej z Hrubieszowa, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Hrubieszowa, Urzędu Gminy Hrubieszów, Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Świerszczowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach, Gminnego Klubu Sportowego Huragan Hrubieszów, Ochotniczej Straży Pożarnej z Teptiukowa, Koła Gospodyń Wiejskich z Teptiukowa dziękujemy rownież wszystkim znajomym, sąsiadom, kolegom i koleżankom.


Dziękują za udział w ostatnim pożegnaniu Męża, Ojca, Dziadka pogrążeni w żałobie:

Żona, Dzieci, Wnuki, Rodzina.