Pomóżmy dzieciom z Hrubieszowa

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie, przy ul. Grotthusów 1 obecnie nie posiada placu zabaw. Place zabaw są naszym dzieciom potrzebne. Dają one najmłodszym dużo relaksu i radości, której dziecko powinno mieć w dzieciństwie jak najwięcej, a także wspomagają dziecko w jego naturalnym procesie rozwoju – wszechstronnym rozwoju umysłowym i fizycznym.

***

Akcja dotyczy zakupu sprzętu na plac zabaw dla dzieci z Przedszkola nr 3 w Hrubieszowie.

Do wszystkich firm oraz do osób prywatnych kierujemy prośbę o dobrowolną wpłatę pieniążków na ten cel.

Żeby zobaczyć radość w oczach dziecka wystarczy tak niewiele. Dajmy im szansę na szczęśliwe dzieciństwo. Nie bądźmy obojętni.

Sponsorzy placu zabaw otrzymają podziękowania, laurki od dzieci oraz wpis do kroniki przedszkola. Dane sponsorów zostaną również umieszczone na stronie przedszkola, w mediach oraz na tablicy zlokalizowanej na terenie przedszkola przy placu zabaw.

Potrzebujemy ok. 14 tysięcy złotych na zakup planowanego sprzętu. Do tej pory dzięki ludziom dobrej woli udało nam się zebrać połowę tej kwoty. Liczymy na to, iż dzięki nagłośnieniu naszej akcji w mediach uda nam się zebrać resztę sumy. Jeśli akcja przyniesie efekty i zbierzemy więcej pieniążków, wówczas będziemy kupować place zabaw dla pozostałych hrubieszowskich przedszkoli.

_________________________________________________

NR KONTA:
48 1020 5356 0000 1702 0124 1942
Bank PKO BP o/Hrubieszów
Justyna Tywoniuk,
ul. KMDR Krawczyka 4 C/45; 22-500 Hrubieszów
z dopiskiem: Plac zabaw – Przedszkole nr 3
_________________________________________________

***

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę internetową akcji lub kontaktując się z organizatorami.

www.pomocdzieciom.hrubieszow.info »

ORGANIZATORZY AKCJI
Justyna Tywoniuk – 607 924 577
Katarzyna Skrok – 695 196 825
Dyrekcja Przedszkola na 3 – 084 696 33 22

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009