Ponad 315 litrów honorowo oddanej krwi w NOSG. Najwięcej oddali pogranicznicy z Hrubieszowa

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w minionym roku uczestnicząc w różnego rodzaju akcjach oddali honorowo ponad 315 litrów krwi.

Reklamy

 

Akcje honorowego oddawania krwi, organizowane razem z Regionalnym centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, spotykają się w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej z coraz większym zainteresowaniem.  

Fakt ten został zauważony w centrali Polskiego Czerwonego Krzyża, który postanowił nadać Nadbużańskiemu Oddziałowi SG „Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża”. Medal ten nadawany jest za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zaangażowanie funkcjonariuszy NOSG w honorowe krwiodawstwo trwa już od wielu lat. W ubiegłym roku, funkcjonariusze NOSG oddali honorowo ponad 315 litrów krwi, z czego najwięcej bo prawie 60 litrów uzbierano w Placówce SG w Hrubieszowie.

Warto wspomnieć, iż honorowi krwiodawcy z tej Placówki tuż przed świętami przekazali dzieciom z domów dziecka ponad 200 czekolad otrzymanych podczas oddawania krwi.


źródło i fot. Nadbużański Oddział SG