Porady prawne: Egzekucja komornicza środków z ARiMR

Jestem rolnikiem i mam problemy finansowe. Komornik prawie miesiąc temu zajął mi rachunek bankowy, na który wpłynęły środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na jego zmechanizowanie. Miałem za te pieniądze zakupić ciągnik i kilka innych urządzeń, ale większość pieniędzy została zabrana przez komornika.

Reklamy

 

Pytanie:

Jestem rolnikiem i mam problemy finansowe. Komornik prawie miesiąc temu zajął mi rachunek bankowy, na który wpłynęły środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na jego zmechanizowanie. Miałem za te pieniądze zakupić ciągnik i kilka innych urządzeń, ale większość pieniędzy została zabrana przez komornika. W telewizji jeden z prawników mówił, że takie środki nie mogą być zajmowane. Czy to prawda?

Reklamy

 

Po pierwsze należy wskazać, że zgodnie przepisami ustawy z dnia 09 maja 2008 roku „o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” (tj.: Dz.U. z  2014r., poz. 1438 ze zm.), należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów z tytułów płatności określonych w odrębnych przepisach, realizowanych przez Agencję ze środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na ich współfinansowanie, nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Prawdą jest zatem, że jeżeli środki zostały przyznane na podstawie decyzji ARiMR i znajdują się jeszcze one w dyspozycji tej jednostki i nie zostały przekazane rolnikowi (beneficjentowi pomocy), to komornik nie może dokonać skutecznego ich zajęcia.

Inna jest jednak sytuacja, kiedy środki takie wpływają już na rachunek bankowy rolnika. Zgodnie z aktualnym poglądem reprezentowanym w orzecznictwie, w sytuacji w jakiej rolnik przyznane środki na dofinansowanie swoich inwestycji otrzymuje na konto, zostają one wyłączone spod działania zakazu zajęcia i komornik może swobodnie zajmować środki znajdujące się na rachunku bankowym. Takie samo stanowisko zaprezentowane zostało przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W przypadku jednak gdyby osoba, której egzekucja dotyczy nie zgadzała się na prowadzenie egzekucji albo jej rozmiarów, może złożyć skargę na czynności komornika. Zasadniczo skargę składa się do sądu, przy którym działa komornik. Jeśli komornik został wybrany spoza ogólnej właściwości, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Należy jednak pamiętać, że skargę taką składa się w terminie tygodniowym od podjęcia przez komornika czynności. Mimo upływu powyższego terminu istnieje możliwość złożenia do właściwego prezesa sądu wniosku w trybie nadzoru nad komornikiem.

 

           

EWENTUALNE PYTANIA CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL:prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676