17 czerwca 2024

Porady prawne: Słupy na działce

Mam kilkuarową działkę budowlaną. Niestety przebiega nad nią linią średniego napięcia, chociaż nie stoi na niej żaden słup. Ostatnio dowiadywałem się w zakładzie energetycznym, że jeżeli nie ma słupa, to nic mi się nie należy. Z tym jednak, że ja z tej działki nie jestem w stanie normalnie korzystać. Czy zakład energetyczny ma rację?

Reklamy

 

PYTANIE CZYTELNIKA PORTALU:

Mam kilkuarową działkę budowlaną. Niestety przebiega nad nią linią średniego napięcia, chociaż nie stoi na niej żaden słup. Ostatnio dowiadywałem się w zakładzie energetycznym, że jeżeli nie ma słupa, to nic mi się nie należy. Z tym jednak, że ja z tej działki nie jestem w stanie normalnie korzystać. Czy zakład energetyczny ma rację?

Reklamy

 

            Odpowiadając szybko na pytanie czytelnika: oczywiście, że zakład energetyczny w tej sytuacji nie ma racji. Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu – bo o tym tu mowa – przysługuje właścicielowi nieruchomości pod którą, na której i nad którą przebiegają urządzenia przesyłowe. Nie jest zatem istotne, czy urządzenie przesyłowe (np. słup, rura wodociągowo – kanalizacyjna, kabel telefoniczny, rura gazociągowa) znajdują się na powierzchni, czy tez pod nią lub nad nią. Przebiegająca linia napowietrzna jest również elementem sieci i jako taka wchodzi w skład przedsiębiorstwa energetycznego i zakłóca normalną eksploatację nieruchomości.

 

            Właścicielowi takiej nieruchomości przysługuje nie tylko roszczenie o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu, ale również wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Wynagrodzenia – zarówno za ustanowienie służebności przesyłu jak i za bezumowne korzystanie z nieruchomości –  wahają się zazwyczaj od kilkuset, nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Reklamy

 

            Powyższa problematyka była już poruszana na łamach portalu lubiehrubie.pl (link: http://lubiehrubie.pl/wiadomosci/porady-prawne-odszkodowanie-za-slupy-na-dzialce).

 

EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL: prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676