Powiatowe ćwiczenia służb ratowniczych

Czterech nieznanych sprawców zaplanowało napad na bank w Hrubieszowie. W celu odwrócenia uwagi służb ratowniczych oraz porządku publicznego zajechali samochodem osobowym na teren rozlewni gazu, obezwładnili kierowcę cysterny samochodowej i odkręcili jej zawór spustowy, w wyniku czego doszło do niekontrolowanego wycieku gazu.

Reklamy

W piątek 8 października w samo południe odbyły się w Hrubieszowie powiatowe ćwiczenia służb ratowniczych. W kompleksowych zsynchronizowanych ćwiczeniach, dla których scenariusz stanowił wymyślony akt sabotażu, w wyniku którego doszło do skażenia terenu, udział wzięły: policja, służby medyczne, straż pożarna oraz straż graniczna.

***

WIĘCEJ ZDJĘĆ »

***

Ćwiczenia służb ratowniczych

OPIS założenia ćwiczeń

W dniu 8 października 2010 roku o godz. 12.00 na terenie Rozlewni Gazu Płynnego przy ul. Piłsudskiego 133 w Hrubieszowie następuje rozszczelnienie cysterny samochodowej z gazem propan – butan.

Czterech nieznanych sprawców zaplanowało napad na bank w Hrubieszowie. W celu odwrócenia uwagi służb ratowniczych oraz porządku publicznego zajechali samochodem osobowym na teren rozlewni gazu, obezwładnili kierowcę cysterny samochodowej i odkręcili jej zawór spustowy, w wyniku czego doszło do niekontrolowanego wycieku gazu.

Dwóch pracowników rozlewni zauważyło osoby postronne oraz obłok gazu na terenie zakładu i zgłosiło to do dyżurnego policji i dyżurnego straży pożarnej, który powiadomił pogotowie ratunkowe.

W wyniku wycieku gazu propan butan obrażeniom ulega jeden sprawca rozszczelnienia i obezwładniony kierowca. Widząc pracowników rozlewni i poszkodowanego „kompana” oraz mając świadomość, że z napadu nic nie wyjdzie pozostali sprawcy zajścia zarządzili odwrót. Jednego z nich zdołali ująć pracownicy rozlewni, natomiast dwóch pozostałych wsiadło do samochodu osobowego i zaczęło uciekać z miejsca zdarzenia. Samochód ten zderzył się z innym pojazdem, który wyjeżdżał po tankowaniu ze stacji paliw i zajechał mu drogę. Sprawcom udało się wydostać z samochodu i uciec w kierunku rzeki Huczwy. W drugim pojeździe pozostaje poszkodowana osoba.

Ulatniający się gaz tworzy zagrożenie wybuchowe. Istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia oraz zagrożenie wybuchu i pożaru cysterny samochodowej. Zagrożone są również sąsiednie obiekty zakładu (budynki administracyjne, stacja paliw oraz bloki mieszkalne Straży Granicznej).

Na miejsce zdarzenia przyjeżdża Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe podejmując działania ratownicze. Policja urządza pościg za uciekającymi sprawcami rozszczelnienia cysterny. Do pościgu włącza się grupa pościgowa Straży Granicznej. Na miejsce zdarzenia wezwany zostaje również Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Zadanie ogólne

Ewakuacja i udzielenie pomocy medycznej osobom poszkodowanym przy cysternie oraz osobie pozostającej w samochodzie osobowym.

Likwidacja rozszczelnienia i skutków wycieku gazu.

Ujecie sprawców zdarzenia.

Cele ćwiczeń:

Podstawowe cele postawione ćwiczeniom to:
• praktyczne sprawdzenie wewnętrznych procedur ratowniczych obowiązujących w zakładach i zasad ich stosowania przez pracowników,
• sprawdzenie procedur alarmowania i dysponowania sił i środków KSRG do zdarzenia w zakładzie o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej,
• praktyczne sprawdzenie procedury dysponowania do zdarzenia sił
i środków KSRG spoza powiatu oraz innych służb dysponowanych do tego zdarzenia,
• sprawdzenie procedur ratowniczych zawartych w „Planie Ratowniczym Powiatu”,
• doskonalenie współdziałania podmiotów ratowniczych z personelem zakładu w zakresie organizacji prowadzonych działań na miejscu zdarzenia,
• doskonalenie współpracy ze strukturami zarządzania kryzysowego, administracją samorządową szczebla gminnego i powiatowego oraz innymi służbami i podmiotami współdziałającymi na miejscu działań ratowniczych,
• doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych ratowników podczas działań z zakresu ratownictwa chemicznego,
• doskonalenie umiejętności organizacji i prowadzenia akcji ratowniczych
z udziałem dużej ilości sił i środków,
• wypracowanie optymalnego rozwiązania dla kierującego działaniem ratowniczym,
• przeprowadzenie przeglądu sprzętu oraz indywidualnego wyposażenia strażaków wchodzących w skład KSRG,
• praktyczne sprawdzenie organizacji i funkcjonowania sieci radiowych podczas prowadzenia działań przez siły i środki KSRG,
• zapoznanie uczestników ćwiczeń z zakładem, występującymi zagrożeniami i stosowanymi zabezpieczeniami

Ćwiczenia przeprowadzono na rozkaz mł. bryg. Piotra Kierepki – Komendanta Powiatowego PSP.
Kierownikiem ćwiczeń był bryg. Dariusz Bednarz – z-ca komendanta powiatowego PSP.
Kierownikiem Działań Ratowniczych był. mł. bryg. Dariusz Jakubiak.
Rozjemcą ćwiczeń był. kpt. Paweł Chromiec.

Założenie ćwiczeń zostało wykonane, rozjemca ćwiczeń pozytywnie ocenił przebieg prowadzonych działań.

***

Info: KP PSP w Hrubieszowie
Foto: LubieHrubie.pl i KP PSP w Hrubieszowie