Powiatowi radni opozycji ponownie chcą zwołania sesji nadzwyczajnej

Opozycyjni radni powiatowi złożyli dzisiaj ponownie wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej z powodu konfliktu wokół hrubieszowskiego SP ZOZ.

Reklamy

Radni opozycji złożyli dziś do przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie Józefa Kuropatwy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Wniosek podpisali: Dariusz Fornal, Jan Mołodecki, Marcelina Pogódz-Kukiełka, Wojciech Sołtysiak, Małgorzata Wojturska, Danuta Muzyczka i Zdzisław Kosakowski.

W uzasadnieniu do wniosku czytamy:

Reklamy

W kolejnych tygodniach w powiecie hrubieszowskim notuje się rekordowy wzrost liczby zachorowań w porównaniu do innych powiatów województwa lubelskiego, stąd ponawiamy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Niezrozumiała jest dla nas odpowiedź na wcześniejszy wniosek w tej sprawie (złożony w dniu 31 marca 2021) udzielona przez Pan Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Kuropatwę, który powołując się na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021. ( Dz. U. 2021 poz. 512: z późn. zm.) nie zdecydował się na zwołaniu sesji nadzwyczajnej w ustawowym terminie 7 dni. W naszej ocenie, rozporządzenie to nie ogranicza możliwości odbycia sesji Rady Powiatu. Starostwo zarządza tak rozbudowaną infrastrukturą kubaturową (oprócz sali konferencyjnej jest kilka pustych sal gimnastycznych ze względu na nauczanie zdalne), że istnieje możliwość zorganizowania sesji Rady Powiatu z zachowaniem najwyższych standardów epidemicznych.

Przeprowadzona zmiana na stanowisku Dyrektora SP ZOZ rodzi wiele pytań i budzi niepokój zarówno wśród pacjentów, personelu medycznego jak również członków Rady Powiatu. Sytuacja w naszym powiecie nie sprzyja walce z pandemią a tylko rodzi słuszne zaniepokojenie o zdrowie i życie.

Realizując otrzymany od wyborców mandat zaufania dla uspokojenia powstałych emocji, uważamy, że konieczna jest rzetelna ocena istniejącego stanu, a podmiotem najbardziej uprawnionym do tego jest Rada Powiatu, zaś najlepszym miejscem sala posiedzeń Rady Powiatu a nie media społecznościowe czy radio lub telewizja.

­

Proponowany we wniosku porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie o aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie powiatu hrubieszowskiego w związku z pandemią koronawirusa i zachorowaniami na COVID – 19.

5. Informacje Starosty Hrubieszowskiego o działaniach Zarządu Powiatu, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Rady Społecznej SP ZOZ w zakresie zapobiegania i walki z pandemią koronawirusa w powiecie oraz o sytuacji w SP ZOZ.

6. Informacje przedstawicieli personelu SP ZOZ na temat bieżącej sytuacji oraz prowadzonych rozmów w sprawie wypowiedzeń umów o pracę.

7. Dyskusję nad złożonymi informacjami w pkt. 3, 4, 5 oraz przyjęcie wniosków wynikających z dyskusji.

8. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o podjętych działaniach umożliwiających odbywanie sesji Rady Powiatu w formie zdalnej:

  • dyskusję
  • przyjęcie wniosków.

9. Zakończenie obrad.

­


Zobacz też:

Czy będzie strajk w hrubieszowskim SP ZOZ?

Czy będzie strajk w hrubieszowskim SP ZOZ?