26 maja 2024

Poznaliśmy ceny na budowę obwodnicy Hrubieszowa

Czternaście ofert wpłynęło w przetargu na budowę obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74. Najniższa z nich opiewała na kwotę blisko 147,5 mln zł, a najwyższa wynosiła ok. 215,5 mln zł.

Najniższą ofertę złożyło konsorcjum trzech firm: HAK Construction z Katowic (lider), Dromet z Częstochowy i Cardo Mosty z Katowic (partnerzy), 147 483 696,05 zł. Komisja przetargowa przystąpiła do sprawdzenia ofert.

W ramach inwestycji powstanie trasa o długości 9,3 km prowadząca po południowo wschodniej stronie miasta. Obwodnica dwukrotnie będzie przechodzić nad linia kolejową a także przetnie dolinę rzeki Huczwa.

Powstanie 29 obiektów inżynierskich, w tym cztery mosty i siedem wiaduktów, 18 przejść dla zwierząt oraz pięć jednopoziomowych skrzyżowań z drogami lokalnymi.

Powstaną także drogi dojazdowe obsługujące ruch lokalny o łącznej długości 7,4 km oraz system szczelnego odwodnienia drogi.

Wykonawca będzie miał 21 miesięcy na realizację inwestycji, która po oddaniu do ruchu usprawni ruch na drodze dojazdowej do przejścia granicznego w Zosinie.

To przejście w przyszłości ma obsługiwać także ruch pojazdów ciężarowych. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Zestawienie ofert »

Opis inwestycji »

***

Źródło:
GDDKiA