Pracownia Psychologiczna zaprasza…

Pracownia Psychologiczna, ul. Gródecka 51, Tel. 502 253 592
www.pracownia-psychologiczna.hrubie.pl »
OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH DLA:
* operatorów wózków widłowych,
* kandydatów na kierowców,
* kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
* kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
* kierowców skierowanych przez policję z powodu:

Reklamy

· kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,
· przekroczenia liczby 24 punktów karnych,
· kierowców będących sprawcami wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny,
Uwaga! Kierowcy skierowani na badania przez policję wykonują badania lekarskie w wojewódzkich przychodniach medycyny pracy, a badania psychologiczne w każdej pracowni psychologicznej uprawnionej do badań psychologicznych kierowców.
Pracownia (jedyna na teranie Hrubieszowa!) posiada aktualne pozwolenie na wykonywanie psychologicznych badań kierowców.

Reklamy

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
ul. Gródecka 51
oferuje treningi EEG Biofeedback

Trening EEG-Biofeedback stosuje się u dzieci, młodzieży, a także dorosłych m.in. w przypadku takich zaburzeń jak:
· Zaburzenia koncentracji uwagi (ADD)
· Nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD
· Specyficzne problemy w nauce np. dysleksja
· Autyzm
· Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim
· Trudności w zasypianiu
· Depresja
· Chroniczny stres
A także dla osób zdrowych w celu:
· obniżenia poziomu stresu, napięcia
· poprawy samopoczucia i zyskania energii do działania
· szybkiego uczenia się (np. szybszego przyswajania języków obcych)
· poprawy koncentracji uwagi i tym samym osiągania lepszych wyników w nauce i pracy zawodowej
· zwiększenia kreatywności
· zniwelowania tremy i obniżonej samooceny
· optymalnego wykorzystania własnych możliwości intelektualnych
Trening EEG-Biofeedback jest również polecany m.in.:
· przed maturą
· przed sprawdzianami
· przed egzaminami
· przed publicznymi wystąpieniami (konferencje)
Trening EEG-Biofeedback należy do technik treningu psychologicznego i służy do ulepszania funkcji mózgu, przede wszystkim funkcji poznawczych. Poprawa funkcji mózgu odbywa się poprzez zmianę jego czynności bioelektrycznej i stymulacje neuroplastyczności.
Efekty: u osób zdrowych 10-15 sesji (min. 1 trening tygodniowo)

Trening EEG-Biofeedback jest:
· SKUTECZNY – badania naukowe wykazały, iż u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi nastąpiła poprawa rzędu 94-98 %,
w innych zaburzeniach – 60-75%.
· BEZPIECZNY – w związku z tym, że trening EEG-Biofeedback to nic innego jak uczenie się – NIE MA SKUTKÓW UBOCZNYCH.

REJESTRACJA TEL. 502 253 592
Koszt 1 treningu 45 min. – 50 zł