19 lipca 2024

Prawo: Urlop z powodu siły wyższej

Może się zdarzyć, że na skutek nieprzewidzianych okoliczności pracownik nie będzie w stanie dotrzeć do pracy lub wykonywać swoich obowiązków.

Reklamy

Wychodząc naprzeciw takim zdarzeniom ustawodawca wprowadził nowy rodzaj urlopu pracowniczego uzależnionego od siły wyższej. W tym przypadku siła wyższa to pilne sprawy rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

Każde istotne wydarzenie w życiu prywatnym pracownika, wymagające jego natychmiastowej reakcji, może być uznane za siłę wyższą w tym kontekście. Jako przykłady można wymienić nagłą chorobę dziecka, wypadek w rodzinie czy pożar mieszkania. 

Reklamy

Czytaj: Ranking: Kondycja finansowa samorządów. Hrubieszów prawie na końcu!

Urlop powiązany z wystąpieniem siły wyższej udzielany jest w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w całym roku kalendarzowym. Pracownik ma prawo wyboru, czy zechce skorzystać ze zwolnienia od pracy w dniach, czy też w godzinach. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, zwolnienie ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Niepełną godzinę zwolnienia zaokrągla się do pełnej godziny.

Reklamy

Podczas korzystania ze zwolnienia z powodu siły wyższej pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jednak w wysokości połowy przysługującego mu wynagrodzenia. Jest to ważny aspekt, który pracownik powinien wziąć pod uwagę, planując wykorzystanie tego zwolnienia. 

Urlop z powodu siły wyższej jest udzielany wyłącznie na wniosek zainteresowanego pracownika, nie ma więc żadnego obowiązku, aby skorzystać z tego uprawnienia. Podobnie jak w przypadku urlopu na żądanie wniosek o udzielenie dnia wolnego od pracy musi zostać złożony najpóźniej w dniu rozpoczęcia danego urlopu.  Pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia na wniosek pracownika.

Zobacz: Hrubieszów: Pomaganie przez morsowanie!

Zwolnienie od pracy przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, z tym że nie ma żadnych ograniczeń co do wielkości etatu. Oznacza to, że urlop ten nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło. Oczywiście w takim przypadku pracodawcy mogą zgodzić się na dodatkowe dni wolne od pracy dla swoich podwładnych, jednak nie będą mieli takiego obowiązku.

 Wśród grup zawodowych, które zyskały prawo do urlopu, należą także policjanci, strażacy, żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej.

­

Informuję, że publikacja odzwierciedla opinię autora, NIW-CRSO nie jest odpowiedzialne za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.

­

radczyni prawna Małgorzata Dąbek 

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

www.stowarzyszeniesiw.pl

zadanie publiczne  finansowane ze środków NIW-CRSO

Zobacz też:

Prawo: Zaprzeczenie ojcostwa

Zerknij na Instagram →