22 maja 2024

Prezydent RP wręczył nominacje generalskie

Sześciu oficerów Policji otrzymało w czwartek z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominacje na stopnie generalskie. Wśród nich był także Lubelski Komendant Wojewódzki Policji. Uroczystość odbyła się w Belwederze. Wzięli w niej udział Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w MSWiA, oraz gen. insp. Andrzej Matejuk, Komendant Główny Policji.

Obchody Święta Niepodległości stały się okazją do wręczenia nominacji generalskich. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.00 w Belwederze. Mianowani przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na stopień nadinspektora Policji oficerowie to: Dariusz Działo – Lubelski Komendant Wojewódzki Policji, Marek Działoszyński – Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Leszek Marzec – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., Adam Maruszczak – Dyrektor Centralnego Biura Śledczego, Andrzej Rokita – Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, Mirosław Schossler – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji. Mianowani funkcjonariusze odebrali z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera szable oficerskie – nieodzowny symbol tak wysokiego stopnia.

– Niepodległość to nie tylko zwycięstwa wojskowe, ale także utrzymanie bezpieczeństwa – mówił podczas uroczystości prezydent Bronisław Komorowski. – Trzeba na co dzień pamiętać, że niepodległość to nie tylko walka, bitwy, zwycięstwa o charakterze militarnym, to także ciągłe wyzwanie, które stoi przed nami wszystkimi, jeśli chodzi o stworzenie bezpieczeństwa w ramach niepodległego kraju – powiedział prezydent.
Dodał, że w przeszłości policjanci gdy trzeba było, występowali w rolach zupełnie niepolicyjnych, np. walcząc zbrojnie. – Dzisiaj również policjanci pełnią różne funkcje w ramach systemu bezpieczeństwa i obronności – dodał prezydent. Przypomniał, że funkcjonariusze, obok żołnierzy, uczestniczą w misjach pełnionych z mandatu organizacji międzynarodowych. – Polscy policjanci gwarantują nie tylko bezpieczeństwo Polski, honor Polski, ale także bezpieczeństwo ludzi tam mieszkających, powierzonych ich opiece – powiedział prezydent Komorowski.

***

Sylwetki mianowanych:

Nadinspektor Dariusz Działo wstąpił do Policji w 1988 r. Od 1992 r. był zatrudniony w pionie kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, gdzie pracował jako asystent wydziału operacyjno-rozpoznawczego, a później jako naczelnik zarządu Centralnego Biura Śledczego KWP w Lublinie. W 2008 r. był zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu ds. kryminalnych. Od 9 czerwca 2008 r. jest Lubelskim Komendantem Wojewódzkim. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Nadinspektor Marek Działoszyński służbę w Policji rozpoczął w 1985 r. Rozpoczynał od pracy patrolowej w Międzyrzeczu. Później objął stanowisko inspektora operacyjno-dochodzeniowego w tej samej jednostce. Od lutego 1991 roku był komendantem komisariatu w Skwierzynie. Od 1999 r. pełnił służbę w strukturach Biura Spraw Wewnętrznych KGP, a dyrektorem tej komórki został w styczniu 2006 r. Od 14 listopada 2008 roku jest Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nadinspektor Leszek Marzec rozpoczął służbę w 1980 r. Od 1985 r. był zastępcą komendanta komisariatu Policji w Wałbrzychu, później został komendantem tego komisariatu. W 1999 r. został Komendantem Miejskim Policji w Wałbrzychu, a w 2005 r. objął stanowisko zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Od 8 września 2008 r. jest Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Nadinspektor Adam Maruszczak rozpoczął służbę w Policji w 1990 r. Był szefem zarządu Centralnego Biura Śledczego w Łodzi i Białymstoku, zastępcą dyrektora Biura Kryminalnego, zastępcą dyrektora CBŚ. Od 2009 r. jest Szefem CBŚ. Był jednym z twórców struktur ochrony świadków koronnych w polskiej Policji. Ten etap jego pracy zakończyło m.in. rozpracowanie, a następnie rozbicie, najbardziej znanej w Polsce zorganizowanej grupy przestępczej, jaką był gang pruszkowski.

Nadinspektor Andrzej Rokita służbę rozpoczął w 1991 r. W 1998 r. został zastępcą naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w latach 2000-2004 był zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem, w 2004 r. pełnił funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Narkotykowego Zarządu Centralnego KGP w Krakowie. W roku 2006 mianowany został na stanowisko naczelnika wydziału CBŚ w Nowym Targu. Od 23 marca 2007 r. jest Małopolskim Komendantem Wojewódzkim. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Międzynarodową Akademię Policyjną w Budapeszcie.

Nadinspektor Mirosław Schossler wstąpił do Policji w 1991 r. W 2003 r. został zastępcą naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W 2004 r. tworzył Wydział do Walki z Korupcją w rzeszowskiej KWP i został jego naczelnikiem. Od 2005 r. pracował w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji w Warszawie, od 2007 r. był zastępcą Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu. Od 18 grudnia 2007 r. jest Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Filia w Rzeszowie. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”, Medalem „PRO MEMORIA”.

***

Źródło: KGP