9 grudnia 2023

Przebudowa ul. Nowej

Projekt ten, noszący oficjalną nazwę „Przebudowa drogi przygranicznej Nr 3432 L oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Hrubieszowie” realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie oraz Gminę Miejską Hrubieszów.

Reklamy

Wartość projektu to 2.992.078,56 PLN z czego środki własne wynoszą – 748.019,64 PLN, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2.244.058,92 PLN.

Okres realizacji inwestycji III 2005 – III 2007 r.

Reklamy

Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu transportowego na obszarze transgranicznym i redukcja jego peryferyjnego charakteru dla podniesienia wewnętrznej i zewnętrznej dostępności tych obszarów oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska.

Projekt polega na przebudowie 680 m drogi powiatowej (ul. Nowa) leżącej na terenie miasta Hrubieszowa. Wybudowaniu 1360 m chodnika, oraz wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 2398,5 m (cześć finansowana przez partnera krajowego – Gminę Miejską Hrubieszów).

Projekt jest etapem kompleksowego działania przebudowy całej drogi przygranicznej biegnącej wzdłuż rzeki Bug wraz z uzbrojeniem w kanalizację sanitarną. Droga łączy miasto Hrubieszów, z miejscowościami Kryłów i Dołhobyczów (planowane przejścia graniczne).

W rezultacie nastąpi poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa oraz ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód powierzchniowych – zlewnia rzek Huczwa i Bug. Udostępnione zostaną tez uzbrojone tereny pod inwestycje.

Ze strony Ukraińskiej partnerem projektu jest Rejonowa Państwowa Administracja w Włodzimierzu – Wołyńskim.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie.

Zdjęcia na ul. Nowej zostały wykonane w sobotę 23 września po południu.

źródło:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

zobacz zdjęcia >>