Przed nami debata! MBP w Hrubieszowie zaproszona, jako jedna z 42 placówek w całej Polsce

Miejska Biblioteka Publiczna jest organizatorem debaty „Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć nasze skrzydła?”, która odbędzie się 20 marca 2015 roku (w piątek) w godzinach 14.00 – 17.00 w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Zaproszenie do udziału w debacie skierowaliśmy do blisko 50 osób – Burmistrza Tomasza Zająca, który objął patronatem wydarzenie, przedstawicieli samorządu, a także różnego rodzaju instytucji i organizacji działających na terenie naszej gminy (m.in. do szkół, przedszkoli, muzeum, bibliotek, urzędów, przedsiębiorców, stowarzyszeń i osób prywatnych) oraz do grona użytkowników naszej biblioteki.

Będziemy rozmawiać o kompetencjach ważnych dla rozwoju zarówno osobistego i zawodowego mieszkańców, jak i całej naszej gminy. Dyskusja będzie miała charakter warsztatowy, dzięki czemu wszyscy uczestnicy będą mogli się wypowiedzieć.

Debata jest częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Narodowy coaching – jak rozwinąć nasze skrzydła?” realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Nasza biblioteka otrzymała zaproszenie do udziału w tej inicjatywie jako jedna z 42 placówek z całej Polski. Debaty odbędą się w nich niemal w tym samym czasie – 20-21 marca 2015 roku.

Wnioski i pomysły wynikające z naszej debaty zostaną wykorzystane podczas Kongresu Obywatelskiego – dorocznego wydarzenia organizowanego od blisko 10 lat przez Instytut.

Kongres angażuje do rozmów o rozwoju Polski znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu (wśród uczestników kongresowych dyskusji można wymienić m.in. Jana Englerta, Lecha Wałęsę, Joannę Szczepkowską czy Jacka Żakowskiego).

Rezultaty będziemy mogli wykorzystać również lokalnie, na przykład planując działania edukacyjne skierowane do mieszkańców czy ubiegając się o finansowanie projektów.

 

 

MBP Hrubieszów