23 kwietnia 2024

Relacja ze szkolenia „Biblioterapia w praktyce pedagogicznej”

11 czerwca 2013 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie odbyło się szkolenie: „Biblioterapia w praktyce pedagogicznej”. Zorganizowane zostało we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Hrubieszowskiego.

W szkoleniu wzięło udział 27 osób. Byli to nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy i pedagodzy – z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Szkolenie miało formę warsztatów, popularyzujących biblioterapię jako metodę wspomagającą proces nauczania i wychowania. Prowadzili je nauczyciele bibliotekarze – pracownicy hrubieszowskiej Filii, wykorzystując metody pedagogiki zabawy i arteterapii. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z teorią biblioterapii, z przykładowymi scenariuszami zajęć oraz bogatą literaturą biblioterapeutyczną, dostępną w hrubieszowskiej Bibliotece.

Istotę i definicje biblioterapii przedstawiła Elżbieta Bednarek, która zaprezentowała też literaturę nieodzowną w pracy nauczyciela biblioterapeuty. Polecane lektury zostały przybliżone za pomocą filmów terapeutycznych. Po części teoretycznej szkolenia wszyscy uczestnicy wzięli udział w zabawie muzyczno-ruchowej „Deszczyk”.

Bajkoterapię, jej rolę i narzędzia oraz własne doświadczenia w stosowaniu tej metody – przedstawiła Joanna Raczyńska. Omówiła gatunki bajek terapeutycznych, podając przepis na przykładową bajkę, w oparciu o schemat M. Molickiej. Zaprezentowała zajęcia o tematyce: „Instrukcja obsługi złości”, a także wykorzystane podczas nich zabawy: „Pajęczyna” i „Papierowe kule”. Przekazywane treści prowadząca ilustrowała zdjęciami z zajęć przeprowadzonych w przedszkolach. Zajęcia biblioterapeutyczne ne temat: „Jak sobie poradzić z własnym strachem?”, realizowane dla uczniów gimnazjum – omówiła Aleksandra Kopczyńska. Zademonstrowała uczestnikom technikę słoneczka do słowa „strach”, a następnie zapoznała nauczycieli z opowiadaniami E. Nowak i B. Ferrero.

Przykładowe zajęcia o tematyce: „Radość życia, duszy i umysłu”, do wykorzystania w szkole ponadgimnazjalnej, przeprowadziła Agnieszka Zyśk. Uczestnicy zajęć pracowali z tekstami B. Ferrero i E. Waśniowskiej, a także wzięli udział w zabawach ruchowych: „Kłucie w bucie” i „Przyjechała ciotka z Ameryki”.

Podczas szkolenia nauczyciele doskonalili swój warsztat pracy. Wzbogacili go o nowe treści – biblioterapeutyczne i związane z tym umiejętności praktyczne. Wszyscy uczestnicy otrzymali zestawy materiałów szkoleniowych, przydatnych w ich pracy pedagogicznej.

 

 

Info i fot. Biblioteka Pedagogiczna Hrubieszów